Макрофа́ги (грец. makros — «великий», phagein — «їсти») (моноцити крові та гістіоцити тканин) — клітини в межах тканин, які походять від специфічних білих кров'яних тілець, моноцитів. Діаметр макрофагів людини становить близько 21 мкм.[1]

Макрофаг миші розтягується, щоб поглинути дві частинки, можливо патогенні.

Розподіл в організмі ред.

Макрофаги відрізняються від лімфоцитів, але також відіграють важливу роль в імунній відповіді — і як антиген-обробляючі клітини при виникненні відповіді, й як фагоцити у вигляді виконавчої ланки. Якщо це клітини, що знаходяться в крові, то їх називають моноцитами; в тканинах — гістіоцитами або тканинними макрофагами. Дослідження гемопоезу в кістковому мозку тварин і людини встановило, що всі макрофаги виникають з попередників моноцитів у кістковому мозку. Макрофаги знайдені в усіх тканинах організму (гістіоцити), а також у лімфатичних вузлах, де вони розташовуються як дифузно, так і фіксовано в субкапсулярному просторі та синусах мозкового шару. Тканинні макрофаги також виявляють у синусах червоної пульпи селезінки. У печінці макрофаги відомі як клітини Купфера, в легенях — як альвеолярні макрофаги, а в мозковій тканині — як мікроглія. У периферичній крові і кістковому мозкові — це моноцити та їхні попередники. Дендритичні ретикулярні клітини у фолікулах лімфатичних вузлів та інтердигітуючі ретикулярні клітини в паракортикальній зоні — спеціалізовані клітини «обробки» антигенів для B- і T-лімфоцитів відповідно. Хоча їхнє походження не встановлене, припускають, що вони відносяться до макрофагів. У давнішій літературі для позначення цих типів клітин використовували термін «ретикуло—ендотеліальна система», а тепер — система мононуклеарних фагоцитів.

Ідентифікація ред.

Макрофаги містять численні цитоплазматичні ферменти і можуть бути ідентифіковані в тканинах гістохімічними методами, які виявляють ці ферменти. Деякі ферменти, типу мурамідази (лізоциму) і хімотрипсину, можна виявити методом мічених антитіл (імуногістохімія), при якому використовують антитіла проти білків ферменту. Такі моноклональні антитіла проти різних CD антигенів широко використовують для ідентифікації макрофагів.

Функція ред.

Моноцити і макрофаги — фагоцити, що забезпечують як неспецифічний захист (або вроджений імунітет), так і специфічний захист (або набутий імунітет) хребетних тварин.

Роль ред.

Їх роль полягає у фагоцитозі (охопленні та травленні) уламків клітин і патогенів, як стаціонарних, так і рухомих клітин, також як і стимуляції лімфоцитів та інших імунних клітин відповісти на проникнення патогена.

Примітки ред.

  1. Krombach, F., Münzing, S., Allmeling, A. M., Gerlach, J. T., Behr, J., Dörger, M. (1 вересня 1997). Cell size of alveolar macrophages: an interspecies comparison. Environ. Health Perspect. 105 Suppl 5 (Suppl 5): 1261—3. doi:10.2307/3433544. JSTOR 3433544. PMC 1470168. PMID 9400735.

Посилання ред.