Літературний редактор

Літерату́рний реда́ктор – це творчий працівник видавництва чи редакції періодичного, неперіодичного або продовжуваного видання, який повністю відповідає за структурний, інформативний, науковий і мовностилістичний рівні редагованого авторського оригіналу. Тобто, об'єктом діяльності літературного редактора є авторський оригінал (твір). Його розглядають у 4 аспектах: як продукт авторської творчості; як відображення певної інформаційної системи, в якій цей твір буде існувати; як предмет читацького сприймання та розуміння або як ефективний засіб впливу на читацьку аудиторію.

Фахові вимоги до літературного редактора ред.

Літературний редактор повинен знати:

Крім цього, літературний редактор має бути широко ерудованою людиною, йому також необхідні знання з суміжних дисциплін, зокрема психології сприймання і психології творчості.

Функціональні обов’язки ред.

Згідно з наказом Державного комітету телебачення та радіомовлення літературний редактор як професіонал виконує такі обов’язки:

 1. відповідає за граматику й стилістику редагованого рукопису;
 2. здійснює літературне опрацювання авторського оригіналу, вдосконалює композицію видання, усуває смислові невиразності, уточнює формулювання, виправляє пунктуаційні та орфографічні помилки;
 3. стежить за додержанням уніфікації в написанні скорочень та одиниць вимірювання, точності посилань на першоджерела, правильності використання термінів і фактів;
 4. редагує прийнятий до опрацювання рукопис, сприяє підвищенню його мовного й літературного рівня;
 5. співпрацює з авторами, перекладачами щодо редагування авторського оригіналу, погоджує доповнення, скорочення;
 6. забезпечує відповідність видавничого оригіналу чинним нормативним документам;
 7. підтверджує висновки видавництва щодо оригіналу, який повертається авторові на переробку, перевіряє виконання вимог рецензентів після доопрацювання рукопису;
 8. у разі подання неякісного за структурою та літературно-художнім змістом авторського оригіналу у визначений термін мотивує висновок про відхилення рукопису;
 9. перевіряє правильність бібліотечних індексів;
 10. візує відредагований рукопис до поліграфічного відтворення;
 11. бере участь у формуванні паспорта видання;
 12. підвищує свій фаховий та кваліфікаційний рівень.


Проте, залежно від особливостей конкретної організації, ці функції можуть дещо змінюватись. Повний перелік прав та обов'язків затверджується в посадовій інструкції літературного редактора вже безпосередньо під час прийому на роботу.

Джерела ред.

 1. Наказ № 288 «Про затвердження нормативної документації з праці та професійної кваліфікації» від 20.11.2006[недоступне посилання з липня 2019]// Державний комітет телебачення і радіомовлення України.
 2. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця: практичний посібник / М. С. Тимошик. — К.: Наша культура і наука, 2006. — 560 с.
 3. Хоню В. В. До визначення ролі літературного редактора у процесі підготовки видання / В. В. Хоню // Технологія та техніка друкарства. — 2007. — № 1. — С. 150–166.