Рід літератури

(Перенаправлено з Література за родами)

Рід літератури — узагальнююче поняття, один із головних елементів систематизації літературного матеріалу.

Літерату́ра за рода́ми (літературні роди) поділяється на три роди  — епос (епіка), лірика, драма.

Визначається за різними ознаками: з погляду способів наслідування дійсності (Аристотель), типів змісту (Ф. Шиллер, Ф. Шеллінґ), категорій гносеології (об'єктивне — суб'єктивне в Г. Гегеля), формальних ознак (О. М. Веселовський), психології (Е. Штайгер).

Незважаючи на розмитість визначень міжродових границь і велику кількість проміжних форм (ліро-епічна поема, лірична драма), у кожному творі зазвичай можна виділити родову домінанту: оповідання про подію (епос), суб'єктивно-емоційне міркування (лірика), діалогічне зображення подій (драма). ́ В епосі розрізняють такі види: роман, повість, оповідання, новела, нарис. В ліриці видів може бути багато: сонет, гімн, поема, елегія, ода, ліричний вірш, думка і так далі. В драмі: трагедія, комедія, трагікомедія та власне драма.

ПосиланняРедагувати