Лашкевичі

родина шляхетного походження

Лашке́вичі — козацько-старшинський (згодом — дворянський) рід, який, згідно з родинними переказами, походить від білоруської шляхти. Українська гілка бере початок від козака Стародубського полку Тихона (Тишка) Гавриловича, на прізвисько Лашко (2-га половина 17 ст.).

  • Його син — Семен Тихонович Лашкевеч (бл. 1665–1743) — війт стародубського магістрату (1718—19). Сини Семена обіймали посади в стародубському магістраті та посідали уряди військових товаришів і бунчукових товаришів. Від них походить кілька гілок роду:
  • від Івана Семеновича Лашкевича (р. н. невід. — п. 1765), стародубського городового отамана (1740—46), — старша стародубська гілка;
  • від Артемія Семеновича Лашкевича (р. н. невід. — п. до 1763), бурмістра стародубського магістрату (1737, 1743), — старша новгород-сіверська гілка;
  • від Онисифора (Ониська) Семеновича Лашкевича (р. н. невід. — п. до 1758), значкового товариша Стародубського полку, — молодша стародубська;
  • від Федора Семеновича Лашкевич (бл. 1708 — п. до 1781), стародубського полкового хорунжого (1767), — молодша новгород-сіверська гілка.

До старшої стародубської гілки належали:

До старшої новгород-сіверської гілки належав

До молодшої новгород-сіверської гілки належали:

Рід внесений до 6-ї частини Родовідної книги Черніг. губ., а герб — до 7-ї частини «Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи».

Література Редагувати

  • Николайчик Ф. Род Лашкевичей и дневник одного из них. «Киевская старина», 1887, № 12;
  • Модзалевский В.Л. Малороссийский родословник, т. 3. К., 1912;
  • Оглоблін О. Люди Старої України: Семен Тищенко-Лашкевич. В кн.: Мезько-Оглоблін О. Люди Старої України та їхні праці. Острог—Нью-Йорк, 2000;
  • Оглоблін О. Олександр Степанович Лашкевич (1842—1889) — редактор-видавець «Киевской старины». Острог—Нью-Йорк, 2000;

Джерела Редагувати