Кримінальний кодекс Республіки Вірменія від 18 квітня 2003 р. — систематизований збірник кримінальних законів Вірменії. Чинний з 01 серпня 2003 р.

КК Вірменії укладений під значним впливом КК РФ 1996 р. Завдання кримінального закону, підстави кримінальної відповідальності, класифікацію злочинів та інші питання даний КК в цілому регламентує так, як і КК РФ 1996 р. Враховані в КК Вірменії і багато положень Модельного Кримінального кодексу для країн СНД.

Джерела ред.

  1. Уголовный кодекс Республики Армения / науч. ред.: Е.Р.Азаряна, Н.И.Мацнева; предисл. Е.Р.Азаряна; пер. с арм. Р.З.Авакяна. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. — 446 [18] с.
  2. Азарян Е.Р. Преступление. Наказание. Правопорядок. – СПб.: Юрид. центр. Пресс, 2004. – 229 с.

Посилання ред.