Механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка створено в 1940 році внаслідок реорганізації фізико-математичного факультету.

Має 9 кафедр (математичного аналiзу, iнтегральних та диференцiальних рiвнянь, математичної фiзики, геометрiї, алгебри, теорiї ймовiрностей та математичної статистики, загальної математики, теоретичної та прикладної механiки, механiки суцiльного середовища), 2 навчальнi та 3 науково-дослiднi лабораторiї, iнформацiйно-обчислювальний сектор. На факультетi на постiйнiй основi працює 25 професорiв, 45 доцентiв та 23 асистенти.

Декани факультету

  • 1940—1941 С.С. Мовшиць
  • 1945—1949 М.М. Боголюбов
  • 1949—1954 В.Є. Дяченко, К.Я. Латишева