Користувач:Alex Blokha/Події, згадані у Вікіпедії/1693

100 назад - 50 назад - 10 назад - Попередня - Про проект - Наступна - 10 вперед - 50 вперед - 100 вперед


Назва:Анна Іванівна
-Знайдено: + Анна Іванівна (1693-1740) - з династії Романових, російська імператриця 1730-1740; після смерті Д. Апостола відновила 1734 Малоросійську Колегію п.н. Правління Гетьманського Уряду на чолі з О. Шаховським; безуспішна російсько-турецька війна 1735-1739 за Крим призвела до економічного виснаження України; за Анни Іванівни великий вплив на управління Росією мали іноземці, особливо німці на чолі з фаворитом цариці Є. Біроном.
-Знайдено: + АННА ІВАНІВНА (28.1(7.2.)1693 — 17.(28)10.1740) — російська імператриця з 25.1.(5.2.)1730. Племінниця Петра I. В 1710 одружилася з герцогом фрідріхом Вільгельмом Курляндським, але незабаром овдовіла. На престол була запрошена Верховною таємною радою, яка поставила їй ряд умов — «кондицій», що обмежували самодержавну форму правління. Керівні посади в російському уряд за А.І. займали прибалтійські німці на чолі з її фаворитом Біроном. За А.І. вибувалося дальше обмеження державних прав України. В 1734 після смерті гетьмана Д. Апостола не дозволила вибір нового гетьмана, а гетьманська влада у Лівобережній Україні була передана «Правлінню гетьманського уряду» (1734-50). «Правління» складалося з шести чоловік: царського резидента (до 1737 — Шаховський), двох царських чиновників та генерального обозного Я. Лизогуба з двома українськими козацькими старшинами. За наказом А.І. з 1731 будувалась система укріплень, т.зв. Українська лінія, яка починалась від Дніпра і проходила по р. Орелі та р. Береці до Оверського Дінця. На важких будівельних роботах працювало до 30 тис. українських козаків і селян. В 1734 уряд А.І. дав дозвіл на заснування Нової Січі.
-Знайдено: + (7.II 1693 — 28. X 1740) —рос. імператриця [1730—40], племінниця Петра І. Керівні посади в уряді за А. І. займали іноземці, особливо німці на чолі з її фаворитом Біроном (див. «Біронівщина»). Внутр. політика уряду А. І. була спрямована на зміцнення позицій дворянства та посилення кріпосницького гніту. За часів А. І. відбулося дальше обмеження автономії України. Після смерті гетьмана Данила Апостола 1734 влада перейшла до «Правління гетьманського уряду», яке складалося з призначених царським урядом рос. чиновників і укр. козацької старшини. За А. І. Росія вела невдалу війну з Туреччиною (1735—39).


100 назад - 50 назад - 10 назад - Попередня - Про проект - Наступна - 10 вперед - 50 вперед - 100 вперед