Кореневий каталог

Головни́й (корене́вий) катало́г (master (root) directory) — каталог файлів, місце зберігання якого в файловій системі є фіксованим. Процес пошуку місця зберігання будь-якого іншого файла або каталога починається з кореневого каталога. В кореневому каталозі знаходимо місце зберігання вкладеного каталога першого рівня, потім читаємо каталог першого рівня і знаходимо місце зберігання каталога другого рівня і т. д.

У файлових системах, які засновані на концепції i-вузлів, кореневий каталог має фіксований номер i-вузла (наприклад, система EXT2/3). В інших файлових системах під кореневий каталог відведене фіксоване місце, що може спричинити обмеження на кількість вкладених каталогів та файлів саме у кореневому каталозі, в той час як інші каталоги не мають цього обмеження (наприклад, система FAT).