Координаційна теорія Вернера

Координаційна теорія Вернера (англ. Werner's coordination theory) — одна з перших теорій утворення координаційних сполук, розроблена швейцарським хіміком Альфредом Вернером.

Альфред Вернер

Основними її положеннями є такі:

  • більшість атомів проявляють у координаційних сполуках два типи валентності: основну (в сучасній термінології — ступінь окиснення) та побічну (в сучасній термінології — координаційне число);
  • кожен з атомів намагається, щоб обидва види валентності (основна та побічна) були насичені;
  • побічні валентності мають чітке просторове спрямування.

Джерела ред.