Концепція розвитку вугільної промисловості України

Концепція розвитку вугільної промисловості України - схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 липня 2005 р. N 236-р

Концепція включає розділи:

  • 1. Загальні положення
  • 2. Аналіз виробничого потенціалу галузі та прогноз його розвитку
  • 3. Основні напрями реформування галузі
  • 4. Мета і етапи реалізації Концепції
  • 5. Механізм реалізації Концепції

Мета цієї Концепції - забезпечення організації та розвитку вугільної промисловості для максимально можливого задоволення потреб держави в паливно-енергетичних ресурсах за рахунок економічно обґрунтованого збільшення обсягів власного видобутку вугілля.

Констатовано, що в структурі світових запасів органічного палива на вугілля припадає 67 відсотків, на нафту - 18 та на природний газ - 15 відсотків. В Україні ці показники становлять відповідно 95,4 відсотка, 2 і 2,6 відсотка. Загальний обсяг запасів вітчизняного вугілля становить близько 117,5 млрд тонн, з них промислових на діючих шахтах - 6,5 млрд тонн, з яких майже 3,5 млрд тонн - енергетичне вугілля.

Україна за обсягами видобутку вугілля належить до першої десятки провідних країн світу, але значно поступається більшості з них за економічними показниками вугледобувного виробництва. Продуктивність праці в декілька разів нижча порівняно з Росією, Німеччиною, Польщею і в десятки разів нижча, ніж у США, Канаді, Австралії, Південно-Африканській Республіці. Переважна більшість вугільних шахт та розрізів є збиткові. Рівень заробітної плати найнижчий серед інших галузей паливно-енергетичного комплексу, внаслідок чого на підприємствах вугільної промисловості зростає дефіцит кадрів.

На 2005 р. у вугільній промисловості функціонує 164 шахти і 3 розрізи. Протягом 1991-2004 років виробнича потужність вугледобувних підприємств зменшилася з 192,8 млн до 91,5 млн тонн на рік. Майже 96 відсотків шахт понад 20 років працюють без реконструкції. Дві третини основного стаціонарного устаткування відпрацювали нормативний строк експлуатації і потребують негайної заміни. Питома вага вугледобувних механізованих комплексів та прохідницьких комбайнів сучасного технічного рівня становить лише третину, а нових навантажувальних машин і стрічкових конвеєрів - близько 15 відсотків. На шахтах, що розробляють крутоспадні пласти, майже 60 відсотків загального обсягу вугілля видобувається з використанням відбійних молотків.

У вугільній промисловості функціонують 167 вугледобувних підприємств різних форм власності, з них 93 відсотки державної власності.

Основні напрями реформування галузі включають:

  • приватизацію на конкурсних засадах привабливих для

інвестування шахт (розрізів), здатних забезпечити самофінансування подальшого розвитку;

  • приватизацію малопривабливих для інвестування шахт (розрізів)

як цілісних майнових комплексів на пільговій основі з проведенням конкурсів програм їх розвитку.

Найважливішою передумовою формування у вугільній промисловості ринкового конкурентного середовища є створення відкритого, прозорого внутрішнього ринку вугілля.

Реалізація Концепції розрахована на три етапи:

  • На першому етапі (2006-2010 роки) буде приділено увагу

комплексному розв'язанню проблеми розвитку шахтного фонду шляхом його відтворення на сучасній технічній і технологічній основі та подальшого роздержавлення. До 2010 року обсяг видобутку вугілля передбачається збільшити до 90,9 млн тонн на рік, а виробничих потужностей - до 105,8 млн тонн на рік. Для цього необхідно ввести в експлуатацію виробничі потужності обсягом 17 млн тонн за рахунок завершення будівництва других черг на трьох шахтах, а також реконструкції діючих вугледобувних підприємств.

Це дасть змогу задовольнити потребу національної економіки в енергетичному вугіллі за рахунок власного видобутку. Обсяг експорту енергетичного вугілля поступово зменшиться до 5 млн тонн.

  • На другому етапі (2011-2015 роки) передбачається збільшити

обсяг вуглевидобутку до 96,5 млн тонн, а виробничих потужностей - до 112,2 млн тонн на рік.

Для цього необхідно ввести в експлуатацію виробничі потужності обсягом 8,8 млн тонн за рахунок завершення будівництва трьох нових шахт, які були закладені до 2001 року, та продовження реконструкції діючих вугледобувних підприємств. З метою підтримання позитивної динаміки розвитку виробничих потужностей необхідно з 2011 року здійснити закладення чотирьох нових шахт.

  • На третьому етапі (2016-2030 роки) з урахуванням позитивної

динаміки попереднього десятиріччя як в економіці держави в цілому, так і у вугільній промисловості зокрема обсяг видобутку вугілля повинен бути збільшений у 2030 році до 112 млн тонн на рік. Обсяг виробничих потужностей на кінець періоду, що розглядається, повинен зрости до 124,4 млн тонн на рік при коефіцієнті їх використання 90 відсотків.

Див. такожРедагувати

ДжерелаРедагувати