Конфлікт інтересів — ситуація, що характеризується суперечністю між особистим інтересом особи та її формальними обов'язками, що впливає на об'єктивність або неупередженість її поведінки.

Також конфлікт інтересів може бути визначений як ситуація, за якої особа в позиції довіри, наприклад, юрист, страхувальник, політик, адміністративний працівник, директор компанії, дослідник у медичній галузі чи лікар, має протилежні професійні або особисті інтереси. Такі протилежні інтереси можуть ускладнити виконання обов'язку і діяти неупереджено. Конфлікт інтересів існує навіть тоді, коли він не стає наслідком яких-небудь неетичних чи неправомірних дій. Конфлікт інтересів може створити враження нечистоти, що може підірвати довіру до особи в професійній чи судовій системах. Конфлікт може бути розв'язаний посередництвом і оцінкою усіх дій третьою стороною, проте в будь-якому випадку він існує.

Конфлікт інтересів на державній службі виникає внаслідок існування можливостей для зловживання владою. Розпорядження владою та участь в управлінні надають державним службовцям можливості керувати значними матеріальними та людськими ресурсами, вони мають широкий доступ до інформації, можуть кардинально впливати на долю конкретної людини, тобто в державному управлінні потенційно існують умови для виникнення конфлікту інтересів.

Запобігання конфлікту інтересів ред.

Для того, щоб уникнути виникнення або поглиблення конфлікту інтересів на державному рівні, необхідно впровадити такі основні елементи реалізації стратегії:

 • чітке і реалістичне роз'яснення відносин, що можуть призводити до ситуації конфлікту інтересів;
 • надання необхідної інформації інститутам державної влади щодо можливості виникнення ситуації конфлікту інтересів;
 • розробка методик для визначення складу порушення, пов'язаного з конфліктом інтересів, і відповідних заходів впливу за невиконання цих методик;
 • забезпечення поінформованості інститутів державної влади щодо вимог, що стоять перед ними стосовно виявлення і декларування ситуацій, пов'язаних із конфліктом інтересів;
 • створення механізмів поточного контролю для виявлення порушень політики й урахування переваг, які можуть отримати державні інститути від ситуації конфлікту інтересів тощо.

У 2003 р Генеральною Асамблеєю ООН прийнята Конвенція ООН проти корупції, де вимоги щодо запобігання конфлікту інтересів встановлюються не лише до державних управлінців, а й до держав. Згідно з Конвенцією кожна держава, що входить до складу ООН, має прагнути відповідно до принципів свого внутрішнього законодавства створювати, підтримувати та укріплювати такі системи, які сприяють прозорості та запобігають виникненню колізії інтересів.

Юридичне визначення ред.

Конфлікт інтересів — суперечність між особистими майновими, немайновими інтересами особи чи близьких їй осіб та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень[1]. {Абзац четвертий частини першої статті 1 в редакції Закону № 224-VII від 14.05.2013}

Реальний конфлікт інтересів — суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженність прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень[1]; {Абзац сьомий частини першої статті 1 Закону № 1700-VII від 14.10.2014}

Потенційний конфлікт інтересів — наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об'єктивність або неупередженність прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень[1]. {Абзац сьомий частини першої статті 1 Закону № 1700-VII від 14.10.2014}

Джерела ред.

 • Державна антикорупційна політика і запобігання та протидія корупції на публічній службі в органах державної влади і органах місцевого самоврядування: монографія / автор. кол.; В. В. Василевич, Т. Е. Василевська, В. Ф. Нестерович, Е. В. Расюк, А. В. Савченко, В. Л. Федоренко (кер.) та ін.; за ред. проф. Ю. В. Ковбасюка і проф. В. Л. Федоренка. К.: Видавництво Ліра-К, 2016. 524 с.
 • Нестерович В. Ф. Законодавче урегулювання конфлікту інтересів в Україні в контексті досвіду Канади / В. Ф. Нестерович. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2011. № 1. Спеціальний випуск. С. 23-32.
 • Професійна етика публічної служби та запобігання конфлікту інтересів. Навчальний посібник // Видавець — Школа вищого корпусу державної служби. Виготівник — ФОП Костюк О — 2010.
 • Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів на державній службі: методичний посібник для державних службовців / Укладач — І. О. Баб'юк; Редактор І. О. Гаврада. — Чернівці, 2015. — С.79
 • Державна служба: організаційно-правові основи і шляхи розвитку / За заг. ред. проф. В. Б. Авер'янова. — К., 1999. — С. 155—180.
 • Государственная служба (комплексный подход): Учеб. пособие. — М.:Дело, 2006.-С. 321—322. (рос.)
 • Про засади запобігання і протидії корупції | від 07.04.2011 № 3206-VI (Сторінка 1 з 2)
 • Про запобігання корупції | від 14.10.2014 № 1700-VII

Примітки ред.

Посилання ред.

Див. також ред.