Коефіцієнт активності іона

Коефіцієнт активності іона (англ. activity coefficient of single ion) — безрозмiрна величина γ, що визначається вiдношенням активностi іона до його моляльностi. Обчислюється за виразом:

γ+ = а+/m+

або γ-= а-/m-,

де а+, а-— активностi іонiв, m+, m-— їхні моляльнi концентрацiї.

ЛітератураРедагувати