Квантовий вихід — число, яке вказує на те, скільки бажаних подій відбувається при поглинанні речовиною одного фотона (кванта світла). Стандартне позначення квантового виходу в оптиці — , в фотохімії — .

Зокрема, квантовий вихід люмінесценції — це ймовірність того, що поглинання фотона люмінофором призведе до люмінесцентного випромінювання, квантовий вихід фотохімічної реакції — що поглинання фотона призведе до хімічного перетворення речовини тощо.

Це можна записати, як

де  — кількість молекул (чи атомів, радикалів, йонів), з якими відбулися перетворення/випромінювання,  — кількість квантів світла, що їх поглинула речовина.

Квантовий вихід завжди менший за одиницю. Теоретично він може дорівнювати одиниці, лише якщо кожен фотон обов'язково викликає певний фотохімічний/фотофізичний процес, проте це ідеальний випадок; на практиці він завжди менший за одиницю (бо завжди існують невипромінювальні процеси, розсіювання енергії тощо). Особливим випадком є збудження фотоном ланцюгових реакцій, але й у цьому разі більшим за одиницю є лише квантовий вихід брутто-реакції, а квантовий вихід першої елементарної стадії все рівно одиницю не перевищуватиме.

Диференціальний квантовий вихід визначається відношенням Ф= (dx/dt)/aph, де dx/dt швидкість зміни певної вимірюваної фізичної величини, aph — кількість(моль) поглинених фотонів.

Література

ред.