Карадах, Карадак, Карадач, Каридахос (Karadach; Karidachos) - ватажок акацирів, кочового племені, що мешкало на теренах сучасної України за часів правління Аттили. Помер близько 450 року.

Був вимушений стати васалом короля гунів, проте шукав підтримки у Візантії, як потенційного союзника в боротьбі проти гунів, але безрезультатно. Його наступником став син Аттили Денгизих.

Згадується також в творах візантійського дипломата Приска.

Джерела

ред.
  • E.A. Thompson, The Huns (Peoples of Europe) Blackwell Publishing, Incorporated (March 1, 1999), pg 105
  • Otto J. Maenchen-Helfen, Die Welt der Hunnen