Йонний кристал — кристалічна твердотільна речовина, при утворенні якої основну роль відіграє йонний зв'язок.

Кристалічна структура кам'яної солі

Прикладом йонного кристалу є кам'яна сіль.

Кристал, побудований з позитивних і негативних йонів, простих чи комплексних, а між частинками, що розташовані у вузлах кристалічної ґратки, переважають йонні зв'язки. Характеризується низькою електропровідністю за низьких температурах і високою за високих, високою твердістю.

Провідність ред.

Здебільшого йонні кристали — діелектрики в твердому стані. Однак їхні розплави дуже добре проводять електричний струм. Серед йонних кристалів трапляються також суперіоніки — речовини з іонною провідністю.

Енергія ред.

Електростатична енергія йона в кристалі дорівнює[1]

 [2],

де ze — заряд вузла,   — віддаль між найближчими йонами, M — стала Маделунга, число характерне для кожного типу кристалічної ґратки.

Примітки ред.

  1. Отфрид Маделунг (1985). Физика твердого тела. Локализованные состояния. Москва: Наука.
  2. Формули на цій сторінці записані в системі СГС (СГСГ). Для перетворення в Міжнародну систему величин (ISQ) дивись Правила переводу формул із системи СГС в систему ISQ.

Література ред.