Заряджена частинка — частинка, яка має електричний заряд. Зарядженими можуть бути як елементарні частинки, так і атоми, молекули і багатоатомні комплекси (кластери, пилинки, краплі). Заряд завжди кратний елементарному заряду.

Елементарні частинки

ред.
Клас Додатні Від'ємні
Протон Антипротон1)
β-частинки Позитрон1) Електрон
Електрон Дірка2)
α-частинка Електрон
Іони Катіон Аніон

1) — античастинка; 2) — квазічастинка

Дробовий заряд

ред.

Дробовий заряд мають частинки, які поодинці не зустрічаються, але спільно утворюють інші елементарні частинки.

Атоми і молекули

ред.

Заряджені атоми і молекули називаються іонами.

Див. також

ред.

Посилання

ред.