Забруднювач

речовина або джерело енергії, що шкодить довкіллю

Забруднювач — будь-який природний або антропогенний агент, який потрапляє у довкілля в кількостях, які перевищують фонові значення та викликає тим самим його забруднення (також забруднювачем іменують і джерело забруднення, наприклад, завод або полігон ТПВ). При цьому «мірою» забруднення даним агентом середовища є ступінь відхилення від фонових значень даного агента. Відповідно до цього (широкого) трактування будь-який новий для середовища агент (навіть якщо він нетоксичний відносно біоти) розглядається як забруднювач.

У вузькому сенсі «забруднювач» — це фізичний, хімічний або біологічний компонент, який потрапив у середовище техногенним шляхом і шкідливо (токсично) діє на біоту (живі організми).

Види забруднювачів

ред.
  • Речовина-забруднювач — хімічна речовина, присутня в довкіллі в кількостях, які перевищують фонові значення.
  • Фізичні забруднювачі — забруднювачі, створені різними фізичними полями: електромагнітне випромінювання, шум, радіоактивне випромінювання.
  • Біологічні забруднювачі — біологічні види (в тому числі мікроорганізми), не характерні для даного біогеоценозу чи знаходяться там у зайвих кількостях, які перевищують звичайні.
  • Техногенні (антропогенні) забруднювачі — агенти забруднення, створені людиною.
  • Природні (натуральні) забруднювачі — агенти забруднення природного походження.

Джерела

ред.
  • Королёв В.А.[ru] Очистка грунтов от загрязнений. — М., МАИК Наука/ Интерпериодика, 2001, 365 с.
  • Рустембекова С. А., Барабошкина Т. А. Микроэлементозы и факторы экологического риска. // Под ред. В. В. Горшкова. — М.: Университетская книга, Логос, 2006. — 112 с.

Див. також

ред.

Посилання

ред.
  • Забруднювачі // Словник-довідник з екології : навч.-метод. посіб. / уклад. О. Г. Лановенко, О. О. Остапішина. — Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2013. — С. 90.
  • Токсикант (полютант) // Словник-довідник з екології : навч.-метод. посіб. / уклад. О. Г. Лановенко, О. О. Остапішина. — Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2013. — С. 176.