Живу́чість (англ. Survivability) — властивість об'єкта зберігати обмежену працездатність в умовах зовнішніх діянь, що призводять до відмов його складових частин[1].

Галузі застосування технічних систем критичного призначення вимагають забезпечення їх живучості. Причому засоби підвищення живучості повинні застосовуватися безпосередньо під час проектування, а живучість системи повинна оцінюватися з урахуванням можливого застосування системи і для вирішення конкретного класу задач. Живучість є притаманною властивістю систем високої складності. Її визначають не тільки для випадків деструктивних зовнішніх впливів, але і в звичайних умовах, через складність структури і поведінки системи.

Для різних галузей техніки поняття «живучості» конкретизується відповідними нормативними документами:

 • Живучість морського (річкового) об'єкта — здатність морського (річкового) об'єкта у разі пошкодження зберігати свої експлуатаційні та мореплавні якості[2].
 • Живучість морської нафтогазової споруди — здатність морської нафтогазової споруди протидіяти наслідкам аварійних пошкоджень і діянь вибухів, виникненню та поширенню пожеж, нафтогазопроявлень, зберігати і відновлювати працездатність усіх технічних засобів і забезпечувати безпеку персоналу, який знаходиться на платформі, а також зберігати устаткування і майно.
 • Живучість енергосистеми — здатність енергосистеми протистояти ланцюжковому розвиткові аварійних режимів[3].
 • Живучість мережевої комп'ютерної системи — це здатність мережевої комп'ютерної системи виконувати основні функції під час атак, пошкоджень і аварійних ситуацій і швидко відновлювати всі функції[4].
 • Живучість автоматизованої системи (АС) — здатність АС виконувати установлений обсяг функцій в умовах впливу зовнішнього середовища та відмов компонентів системи в заданих межах[5].
 • Живучість матеріалу (зразка) — стадія втоми від моменту утворення втомної тріщини до граничного стану об'єкта (зразка)[6].

ПриміткиРедагувати

 1. ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення
 2. ДСТУ 3970-2000 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Надзвичайні ситуації на акваторіях. Терміни та визначення.
 3. ДСТУ 3440-96 Системи енергетичні. Терміни та визначення.
 4. R. J. Ellison, D. A. Fisher, R. C. Linger, H. F. Lipson, T. Longstaff, N. R. Mead [www.cert.org/research/97tr013.pdf‎ Survivable Network Systems: An Emerging Discipline] Technical report CMU/SEI-97-TR-013; ESC-TR-97-013. — Survivable Network Technology Team CERT/ — November 1997; Revised: May 1999
 5. ДСТУ 2226-93 Автоматизовані системи. Терміни та визначення.
 6. ДСТУ 2444-94 Розрахунок та випробування на міцність. Опір втомі. Терміни та визначення.