Енциклопедія народного господарства Української РСР

«Енциклопе́дія наро́дного господа́рства Украї́нської РСР», ЕНГ УРСР — перша енциклопедична праця в УРСР, що була присвячена економіці УРСР.

«Енциклопедія народного господарства Української РСР»
Країна Українська РСР, СРСР
Мова українська
Тема народне господарство УРСР
Жанр енциклопедія
Видано 1969 - 1972
Тираж 30000

Зміст праці ред.

Видана у чотирьох томах у 19691972 роках Головною редакцією Української Радянської Енциклопедії Академії наук УРСР відповідно до постанов Центрального Комітету Комуністичної партії України і Ради Міністрів Української РСР.

Т.1 А — Е, 1969 рік.
Т.2 Є — Мех, 1970 рік.
Т.3 Мик — Роб, 1971 рік.
Т.4 Ров — Я, 1972 рік.

Як зазначається у передмові до енциклопедії, «ідейною основою ЕНГ УРСР є марксистсько-ленінське економічне вчення, розвинуте в рішеннях з'їздів КПРС і КП України та пленумів ЦК партії».

В ЕНГ УРСР показано зв'язки народного господарства Української РСР з економікою соціалістичних країн, її економічне співробітництво з іншими країнами, місце УРСР в світовій системі соціалізму. В енциклопедії дається радянська точка зору щодо тогочасної економічної теорії «буржуазних та дрібнобуржуазних економістів», а також «„лівих“ та правих відступників від марксизму-ленінізму».

ЕНГ УРСР містить комплекси статей про економічну термінологію, природні і сировинні ресурси Української РСР, розміщення виробництва, фонди народного господарства УРСР та використання їх, про всі галузі економіки України відповідно до сучасної класифікації народного господарства і про найбільші підприємства республіки.

В ЕНГ УРСР дано відомості щодо правового регулювання праці і господарського законодавства в СССР, довідкові дані і методичні вказівки з різних конкретних питань економіки та організації виробництва.

За даними редакції видання, в ЕНГ УРСР вміщується понад 4 тисячі статей. Енциклопедію ілюстровано картами, що відображають розвиток різних галузей народного господарства України і їхнє розміщення, схемами основних виробництв і організації управління ними, фотографіями, діаграмами, графіками, таблицями, кольоровими і тоновими вклейками тощо.

ЕНГ УРСР як джерело інформації сьогодні ред.

Сьогодні та частина статей ЕНГ УРСР, що присвячена опису економічної бази УССР може розглядатися лише як певний історичний документ своєї епохи — початку 1970 років.

За двадцять подальших років існування СССР після виходу енциклопедії, з 1969 по 1991 роки, економіка СРСР в цілому і УРСР зокрема, безумовно, зазнали певних змін. А після розпаду СССР відбулася інша хвиля докорінних змін у всіх галузях народного господарства і економіки України: змінився не тільки економічний устрій в Україні, а й, навіть, матеріальна база економіки держави, коли вщерть були знищені цілі галузі і потужності виробництва. Так, на металобрухт, вивозимий за кордон, було порізано український флот, різноманітні великі і маленькі підприємства, зрошувальні системи тощо. Як приклад можна навести одеський флот, порізаний на металобрухт, великий Макіївський металургійний завод, знищений Рінатом Ахметовим, який свого часу позбавив завод сировини, зробив його банкрутом, а потім викупив і 2009 року порізав на металобрухт, залишивши лише прокатне виробництво для себе. Отож, багатьох підприємств, у тому числі і важливих для України, про які розповідається у ЕНГ УРСР сьогодні або не існує, або вони змінили обсяги виробництва. З цього приводу також можна навести приклад з статтею про Чорнобильську АЕС у ЕНГ УРСР, де станом на початок 1970-х років говориться, що така станція лише будується, а на сьогодні вона вже не працює.

Але, не зважаючи на такі зміни, частина статей ЕНГ УРСР, що присвячена розкриттю різноманітних технологічних процесів виробництва, описові родовищ корисних копалин на території України і подібні статті можуть розглядатись як такі, що ще не втратили своєї інформативності і можуть бути використані як довідковий матеріал. Крім того, видання, статті якого написано різними фахівцями з поданих питань, може й зараз бути використано як певна основа систематизації економічної термінології, яку подано українською мовою.