Електричні іскри

Електричні іскри (краплі металу) виникають при проходженні електричного струму крізь повітря.

Фізика процесуРедагувати

Під дією електричного поля повітря між контактами іонізується, і за деякої величини напруги починається тліючий розряд. За збільшення напруги тліючий розряд переходить в іскровий. Дуги виникають за великої потужності іскрового розряду. Іскріння і дуги спостерігаються завжди за наявності малого повітряного проміжку між провідниками зі струмом (вимикачі, щітки, поганий контакт тощо).

Електричні іскри при КЗРедагувати

Електричні іскри (краплі металу) утворюються, зокрема, при коротких замиканнях електричних провідників. Розмір розпечених часток металу при КЗ електропроводки може досягати 3 мм.

При КЗ іскри вилітають у всіх напрямках, і їхня швидкість не перевищує 10 м/с. Зона розльоту часток при КЗ залежить від висоти розташування проводу, початкової швидкості польоту часток, кута вильоту й носить імовірнісний характер. За висоти розташування проводу 10 м імовірність влучення часток на відстань 9 м становить 0,06; 7 м — 0,45; 5 м — 0,92; за висоти розташування 3 м імовірність влучення часток на відстань 8 м становить 0,01; 6 м — 0,29; 4 м — 0,96; а за висоти 1 м імовірність розльоту часток на 6 м — 0,06; 5 м — 0,24; 4 м — 0,66 і 3 м — 0,99.

Температура розпечених часток залежить від виду металу й не може бути меншою за температуру його плавлення. Температура часток алюмінію при КЗ досягає +2500 ºС.

Слід зауважити, що під час КЗ електричні іскри, як правило, встигають утворитись до моменту спрацювання апаратів захисту, і тому ймовірність займання легкозаймистих речовин і матеріалів при КЗ є достатньо високою.

ЛітератураРедагувати

  • О. В. Кулаков, В. О. Росоха. Електротехніка та пожежна профілактика в електроустановках: Підручник. — Харків: Національний університет цивільного захисту України, 2012.
  • ДСТУ 2843-94. Електротехніка. Основні поняття. Терміни та визначення. Чинний від 1995-01-01. — Київ: Держспоживстандарт України, 1995. — 65 с.