Електричний шнур — це гнучкий кабель з багатопровідними гнучкими жилами, який використовують для увімкнення електроприладів у мережу крізь розетки.

Шнур живлення, або кабель живлення — електричний кабель, який тимчасово вмикає побутовий прилад в електромережу крізь розетку або подовжувач. Ці назви, зазвичай, використовуються щодо кабелів, в котрих застосовується електрична вилка для приєднання до однофазного джерела живлення змінного струму напругою (зазвичай від 100 до 240 вольт, залежно від країни розташування). Шнур світильника — це легкий, незаземлений, двопровідний кабель з одиничною ізоляцією, який слугує для невеликих навантажень, таких як настільна лампа або торшер.

Призначення ред.

Шнур живлення пристрою, допомагає передавати електричний струм від джерела живлення до електричних приладів. Такий шнур може бути, або увімкнений безпосередньо, в розетку або через подовжувач. Такі шнури мають особливе значення в безлічі галузей промисловості, починаючи від побутових до промислових споживчих товарів.

Компоненти шнура ред.

Шнур, який використовується для передачі електричної потужності від розетки до електричного пристрою, інколи, може від'єднуватися як від джерела живлення (розетки), так і від електричного обладнання, і складатися з гнучкого дроту з електричними роз'ємами на обидвох кінцях: штепсельною вилкою і роз'ємом "мама". Один кінець шнура (з вилкою), вмикається в електричну розетку, а другий роз'єм приєднується до обладнання або побутового приладу. Всі шнури гнучкі. Провід в таких шнурів укладений в високоякісну гнучку пластмасу.

Джерела ред.

  1. Правила улаштування електроустановок. Четверте видання, перероблене й доповнене — Х.: Вид-во «Форт», 2011.— 736 с.
  2. ГОСТ 15845-80 Вироби кабельні. Терміни й визначення
  3. Силові кабелі. Збірник нормативних документів і методичні вказівки до їх використання при самостійному вивченні курсу «Кабельні та повітряні лінії електропередачі» (для студентів 4 курсу денної й 5 курсу заочної форм навчання напряму 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» (0906 «Електротехніка») зі спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Є. Д. Дьяков. — Х.: ХНАМГ, 2011. — 55 с.

Див. також ред.