Електрична схема розташування

Електри́чна схе́ма розташува́ння (англ. electrical layout) — це вид електричної схеми, на якій зображують реальне розташування компонентів як всередині, так і ззовні об'єкта, зображеного на схемі. Вони призначені, в основному, для полегшення виготовлення об'єкта. Схеми розташування враховують місцезнаходження компонентів схеми і електричних зв'язків (електричних проводів і кабелів). Виконання робиться на основі загальних вимог до оформлення конструкторської документації і такі схеми за ЄСКД позначаються у шифрі основного напису символами Э7.

Схема розташування електрична будівлі автомобільної майстерні

Правила виконання схем розташуванняРедагувати

На схемі розташування зображають складові частини виробу, а за необхідності зв'язки між ними та конструкцію, приміщення або місцевість, на яких ці складові частини будуть розташовані. Складові частини виробу зображують у вигляді спрощених зовнішніх обрисів або умовних графічних познак.

Провід, групи проводів, джгути та кабелі (багатожильні проводи, електричні шнури) зображують у вигляді окремих ліній або спрощених зовнішніх обрисів.

Розташування графічних познак складових частин виробу на схемі має приблизно відповідати дійсному розташуванню в конструкції, приміщенні, на місцевості. При виконанні схеми розташування допускається застосовувати різні способи побудови (аксонометрію, план, умовну розгортку, розріз конструкції тощо).

На схемі слід вказувати:

  • для кожного пристрою або елемента, зображених у вигляді спрощеного зовнішнього обрису, — їх найменування і тип і (або) позначення документа, на підставі якого вони застосовані;
  • для кожного елемента, зображеного у вигляді умовної графічної познаки, — його тип і (або) позначення документа.

При великій кількості пристроїв і елементів рекомендується ці відомості записувати в перелік елементів. В цьому випадку біля графічних познак пристроїв і елементів проставляють позиційні позначення.

ДжерелаРедагувати

  • ГОСТ 2.702-2011 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем.
  • ГОСТ 2.709-89 ЕСКД. Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических элементов оборудования и участков цепей в электрических схемах.
  • ГОСТ 2.710-81 ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах.
  • ГОСТ 2.414-75 ЕСКД. Правила выполнения чертежей жгутов, кабелей и проводов.