Економі́чний інтере́с — реальний, зумовлений відносинами власності та принципом економічної вигоди мотив і стимул соціальних дій щодо задоволення динамічних систем індивідуальних потреб суб'єктів господарської діяльності[1].


Основні параметри

ред.

Економічні інтереси близькі до економічних потреб, і водночас не тотожні потребам, їхньому задоволенню. По-перше, економічні інтереси знаходять своє вираження у поставлених цілях та діях, спрямованих на задоволення потреб. Потреби та засоби задоволення їх відбивають причину та форму прояву економічних інтересів. По-друге, економічний інтерес завжди виражає відповідний рівень і динаміку задоволення потреб. Можна вважати, що економічні інтереси це суспільна форма прояву і розвитку економічних потреб. Інтереси безпосередньо пов'язані з психологією, зі звичаями, з культурним рівнем. Економіка не може функціонувати й розвиватись поза інтересами людей[2].

Суперечності інтересів мають як суб'єктивну (волюнтаризм) так і об'єктивну (відмінності в економічному положенні) причини. Інтереси приводяться в дію певним мотиваційним механізмом.

На кожному історичному етапі у системі економічних інтересів, крім основного, можна виділити головний інтерес, який:

  • має специфіку та економічні проблеми певного етапу;
  • є віддзеркаленням реальних особистих інтересів, суспільного інтересу в цілому;
  • трансформується в певну економічну політику[1].

Спільність економічних інтересів спільноти, що займає певну територію, є основою формування економічної нації.

Класи економічних інтересів

ред.

Економічні інтереси можна класифікувати за різними критеріями:

  1. за ознакою суб'єктивності: особисті, колективні й суспільні інтереси,
  2. за ступенем важливості: головні та другорядні,
  3. за часовою ознакою: поточні, перспективні,
  4. за об'єктом інтересів: майнові, фінансові, інтелектуальні, режиму праці та вільного часу,
  5. за ступенем усвідомлення: дійсні та помилкові.

Примітки

ред.
  1. а б Климко Г. Н., Нестеренко В. П., Каніщенко Л. О., Чухно А. А. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти. — К.: Вища школа, 1999. — 743 с.
  2. Семененко В. М., Коваленко Д. І., Бугас В. В., Семененко О. В. Економічна теорія // За загальною редакцією В. М. Семененка та Д. І. Коваленка. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 360 с.

Джерела

ред.

Посилання

ред.