Економіка промисловості (журнал)

«Економіка промисловості» — науково-практичний журнал, заснований у 1998 році Інститутом економіки промисловості НАН України. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 3083 від 25.02.1998 р. Журнал входить до Переліку наукових фахових видань України (Постанова Президії ВАК України від 08.07.2009 р. № 1-05/03). Видання має міжнародний ISSN 1562-109X.

«Економіка промисловості»
Науково-практичний журнал
Країна видання Україна
Тематика теоретичні і прикладні проблеми економіки
Періодичність виходу 4-5 разів на рік
Мова українська, російська, англійська
Адреса редакції вул. Університетська, 77 ДонецькУкраїна, 83048
Головний редактор Амоша Олександр Іванович
Засновник Інститут економіки промисловості НАН України
Засновано 1998

Сайт журналу

Тематична спрямованість журналу ред.

Представлені в журналі матеріали направлені на інформування наукової спільноти, фахівців, представників місцевих та державних органів влади, всіх зацікавлених науковими дослідженнями осіб про напрямки розвитку сучасної економічної науки. Вони спрямовані на визначення проблем економічної та промислової політики й шляхів їх розв’язання, що базуються на глибокому науковому аналізі теорії і практики України й провідних зарубіжних країн та на основі ґрунтовних економіко-математичних розрахунків. Публікація матеріалів у журналі становить за мету сприяння реалізації оригінальних результатів досліджень в економіці Україні.

В журналі висвітлюється широкий спектр теоретичних і прикладних проблем економіки наступної тематики:

 • Промислова політика;
 • Регіональна політика;
 • Організація управління, планування і регулювання економіки;
 • Економіка підприємств та управління науково-технічним прогресом;
 • Економіка підприємств та організація виробництва;
 • Ринкові відносини в промисловості;
 • Резерви підвищення ефективності роботи підприємств;
 • Інформатизація як засіб сталого розвитку підприємств;
 • Інвестиційні та інноваційні процеси;
 • Власність, приватизація, підприємництво;
 • Бюджетна і податкова політика, ціни та платежі;
 • Ефективне використання ресурсів підприємств і регіонів;
 • Економічне управління охороною праці, безпечна життєдіяльність;
 • Соціально-трудові відносини, соціальний захист працюючих, соціальне партнерство, соціологічні дослідження;
 • Регіональне управління соціально-економічним розвитком;
 • Навколишнє середовище, раціональне природокористування;
 • Екологічна безпека великих міст і промислових центрів;
 • Офіційні матеріали, ділова інформація, рецензії, повідомлення.

Періодичність виходу журналу: 4-5 разів на рік.

Науково-практичний журнал "Економіка промисловості" з листопада 2011 року включено до Наукової електронної бібліотеки E-Library.Ru Російського індексу наукового цитування (РІНЦ).

Засновники ред.

Національна академія наук України, Інститут економіки промисловості НАН України, Інститут регіональних досліджень НАН України.

Редакційна колегія ред.

Головний редактор: Амоша О. І., академік НАН України
Заступник головного редактора: Землянкін А. І.

Члени редколегії: Берсуцький Я.Г.; Вишневський В.П.; Збаразська Л.О.; Іванов М.І.; Кабанов А.І.; Кацура С.М.; Князєв С.І.; Кузьменко Л.М.; Лепа М.М.; Мартякова О.В.; Новікова О.Ф.; Саломатіна Л.М.; Червова Л.Г.

Науково-редакційна рада: Амоша О.І.; Алимов О.М.; Білорус О.Г., Буркинський Б.В.; Геєць В.М.; Данилишин Б.М.; Лібанова Е.М.; Мамутов В.К.; Пахомов Ю.М.; Пирожков С.І.; Туниця Ю.Ю.; Чухно А.А.; Шевченко В.П.; Бершеда Є.Р., Бородюк В.М., Даниленко А.І., Ємельянов О.С., Лисенко Ю.Г., Мікловда В.П., Мунтіян В.І., Савчук В.С., Симоненко В.К., Сіденко В.Р.

Адреса редакції ред.

вул. Університетська, 77
Донецьк, Україна, 83048

Посилання ред.