Еколо́гія грибі́в — це розділ аутекології, в якому вивчаються гриби в умовах їх існування та роль чинників довкілля в їхній життєдіяльності. Гриби здебільшого виконують функцію редуцентів, іноді — продуцентів. Їх життєдіяльність сприяє кругообігу речовин у довкіллі та притоку енергії в екосистемах.

ДжерелаРедагувати

  • Екологія грибів : монографія / Г. Л. Антоняк, З. І. Калинець-Мамчур, І. О. Дудка та ін. ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2013. – 628 с : іл. – (Серія "Біологічні Студії"). – Бібліогр.: с. 455-627 (3236 назв). – ISBN 978-617-10-0050-6
  • Екологічна енциклопедія: У 3 т. / Редколегія: А. В. Толстоухов (головний редактор) та ін.— К.: ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», 2006.— Т. 1: А—Е.- 432с.: іл.— (В опр.).