Діафрагма (метрологія)

Пристрій, що встановлюється на трубопроводах і використовується для вимірювання витрати речовин, що транспортується по них

Діафрагма — звужувальний пристрій, який складається з круглого диска з отвором та засобів передавання створюваного на ньому перепаду тиску.[1] Використовується для вимірювання витрати газу, рідини або пари у газопроводах і водопроводах. Конструктивні характеристики та умови застосовування стандартної діафрагми унормовано відповідними нормативними документами.

Діафрагма.

Виноски ред.

  1. ДСТУ 4313:2004 Газ природний горючий. Вимірювання витрати. Терміни та визначання понять / розроб. М. Гінзбург та ін.. — Офіц. вид. — Чинний від 01.07.2005. — К. : Держспоживстандарт України, 2005. — ІІІ, 38 с. — (Національний стандарт України). — С. 11.

Посилання ред.