Двоїстий граф

(Перенаправлено з Дуальний граф)

Двоїстий граф до планарного графу — це граф, у якому вершини відповідають граням графу ; ці вершини з'єднані ребром, тільки якщо відповідні їм грані графу мають спільне ребро. Наприклад, двоїсті один до одного графи куба й октаедра.

Граф G' двоїстий до G
Non-iso dual graphs

Двоїстий граф є псевдографом: у ньому можуть бути петлі й кратні ребра.

Залежно від укладки, до одного графу можуть існувати декілька двоїстих.

Самодвоїстим називають граф, що ізоморфний своєму двоїстому графу. Наприклад, самодвоїстим є граф тетраедра.

Посилання ред.