Приклад домашнього завдання з математики

Домашня робота або домашнє завдання (англ. Homework, Assignment) — завдання, що задається учителем (викладачем) учневі (студентові) для самостійного виконання після уроків. Домашнє завдання покликане закріпити знання вивченого на уроці матеріалу, засвоєння якого носить концентрований характер.

Основні видиРедагувати

 1. Вивчення матеріалу за підручником.
 2. Виконання різних письмових і практичних робіт (вправ).
 3. Написання творів.
 4. Творчі роботи.
 5. Підготовка різних схем, діаграм.
 6. Підготовка гербаріїв з біології.
 7. Проведення спостережень за явищами природи, а також підготовка до різних дослідів з хімії, фізики тощо.

Дидактичні прийомиРедагувати

До дидактичних прийомів, що підвищують ефективність домашньої роботи і сприяють поглибленню та зміцненню знань учнів, відносяться наступні:

 • в процесі навчальної роботи над новим матеріалом звертати увагу учнів на ті питання, які служитимуть передумовою для успішного виконання домашнього завдання;
 • не зводити домашнє завдання винятково до репродуктивної (відтворюючої) діяльності, а включати в нього питання і положення, що вимагають роздумів і творчих зусиль;
 • за можливості диференціювати домашнє завдання, давати додаткові завдання або підвищеної складності для тих, хто виявляє здібності та прагнення до поглибленого вивчення предмета;
 • давати рекомендації з раціонального підходу до виконання домашньої роботи;
 • привчати учнів до активного відтворення матеріалу, що вивчається, і самоконтролю за якістю його засвоєння.