Доктор фармацевтичних наук

Докладніше: Доктор наук

Доктор фармацевтичних наук — вищий науковий ступінь у галузі фармацевтичних наук. В Україні існує два наукових ступені: «доктор наук» та «кандидат наук». Доктор наук — вищий науковий ступінь, присуджується на підставі захисту докторської дисертації, яка являє собою сукупність результатів, що розв'язують важливу наукову або науково-прикладну проблему. Захист дисертації відбувається на відкритому засіданні спеціалізованої вченої ради, що складається з докторів наук, яким Міністерством освіти і науки України надано право розглядати дисертації з певної спеціальності[1].

Порядок присудження наукового ступеня ред.

Порядок присудження наукового ступеня «доктор наук» визначено Постановою Кабінету Міністрів України[2]. Науковий ступінь доктора наук присуджується спеціалізованою вченою радою на підставі прилюдного захисту дисертації особою, яка має науковий ступінь кандидата наук, і затверджується Міністерством освіти і науки України з урахуванням висновку відповідної експертної ради. Докторський ступінь є достатнім, щоб у вищих навчальних закладах посісти місце професора. Докторський ступінь країн СНД і більшості країн Заходу кардинально відрізняється. Ступінь Ph.D. (доктор філософії) приблизно еквівалентний ступеню кандидата наук.

Спеціальності, за якими присуджується науковий ступінь «Доктор фармацевтичних наук» ред.

У галузі «Фармацевтичні науки» науковий ступінь кандидата наук присуджується за спеціальностями:

  • 15.00.01 — технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація;
  • 15.00.02 — фармацевтична хімія та фармакогнозія;
  • 15.00.03 — стандартизація та організація виробництва лікарських засобів.

У галузі «Медичні науки» науковий ступінь кандидата фармацевтичних наук присуджується за спеціальністю

  • 14.03.05 — фармакологія.

Примітки ред.

  1. Про затвердження Переліку наукових спеціальностей. Наказ МОН України. Архів оригіналу за 5 березня 2016. Процитовано 30 квітня 2014. 
  2. Кабінет міністрів України. Постанова від 24 липня 2013 р. № 567 «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника». Архів оригіналу за 6 жовтня 2013. Процитовано 30 квітня 2014.