Доктор наук з державного управління

другий вчений ступінь у двоступеневій системі вищої освіти СРСР і країн пострадянського простору
Докладніше: Доктор наук

Доктор наук з державного управління — вищий науковий ступінь у галузі наук державного управління. В Україні існує два наукових ступені: «доктор наук» та «кандидат наук». Доктор наук — вищий науковий ступінь, присуджується на підставі захисту докторської дисертації, яка являє собою сукупність результатів, що розв'язують важливу наукову або науково-прикладну проблему. Захист дисертації відбувається на відкритому засіданні спеціалізованої вченої ради, що складається з докторів наук, яким Міністерством освіти і науки України надано право розглядати дисертації з певної спеціальності.

Порядок присудження наукового ступеня ред.

Порядок присудження наукового ступеня «доктор наук» визначено Постановою Кабінету Міністрів України[1]. Науковий ступінь доктора наук присуджується спеціалізованою вченою радою на підставі прилюдного захисту дисертації особою, яка має науковий ступінь кандидата наук, і затверджується Міністерством освіти і науки України з урахуванням висновку відповідної експертної ради. Докторський ступінь є достатнім, щоб у вищих навчальних закладах посісти місце професора. Докторський ступінь країн СНД і більшості країн Заходу кардинально відрізняється. Ступінь Ph.D. (доктор філософії) приблизно еквівалентний ступеню кандидата наук.

Спеціальності, за якими присуджується науковий ступінь «Доктор наук з державного управління» ред.

  • 25.00.01 — теорія та історія державного управління;
  • 25.00.02 — механізми державного управління;
  • 25.00.03 — державна служба;
  • 25.00.04 — місцеве самоврядування;
  • 25.00.05  — державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку.

У галузі «Національна безпека» за науковою спеціальністю

  • 21.07.05  — службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку.

Примітки ред.

  1. Кабінет міністрів України. Постанова від 24 липня 2013 р. № 567 «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника». Архів оригіналу за 6 жовтня 2013. Процитовано 16 жовтня 2013.