Дифосфогліцеринова кислота

група стереоізомерів

1,3-ФГК — 1,3-дифосфогліцеринова кислота({P}-O-C(H2)-(H)C(OH)-C=O-O-{P}) — змішаний ангідрид фосфорной кислоти и карбоксильной групи. Є проміжним продуктом в реакціях молочнокислого бродіння, фотосинтезу — цикл Кальвіна , гліколізу.

БіосинтезРедагувати

Утворюється 1,3 дифосфогліцеринова кислота в результаті окиснення 3-фосфогліцеринового альдегіду в процесі гомоферментативного молочнокислого бродіння:

P}-O-C(H2)-(H)C(OH)-C(H)=O + C21H27N7O14P2 → P}-O-C(H2)-(H)C(OH)-C=O-O-{P} + C21H27N7O14P2•Н2
3-фосфогліцериновий альдегід    НАД+   1,3 дифосфогліцеринова кислота  + НАДН2

Примітка: P} — залишок фосфорної кислоти

Біологічна рольРедагувати

1,3 дифосфогліцеринова кислота є проміжним продуктом в реакціях молочнокислого бродіння, фотосинтезу — цикл Кальвіна , гліколізу.

Участь в циклі КальвінаРедагувати

Однією з найважливіших реакцій цього циклу є реакція відновлення дифосфоргліцеринової кислоти під дією ферменту тризофосфатдегідрогенази за рахунок НАДФ•Н з утворенням 3-фосфоргліцеринового альдегіду:

P}-O-C(H2)-(H)C(OH)-C=O-O-{P} + C21H29N7O17P3 • Н → P}-O-C(H2)-(H)C(OH)-C(H)=O + C21H29N7O17P3
 1,3 дифосфогліцеринова кислота   НАДФ•Н     3-фосфогліцериновий альдегід   НАДФ

Примітка: P} — залишок фосфорної кислоти

Під дією гліцеральдегід-1,3-фосфатдегідрогенази дифосфогліцеринова кислота відновлюється НАД(Ф)•H (у рослин і ціанобактерій; у пурпурних і зелених бактерій відновником є НАД•H) паралельно з відщепленням одного залишку фосфорної кислоти. Утворюється гліцеральдегід-3-фосфат (фосфогліцеральдегід, ФГА, тріозофосфат) Таким чином 3-фосфогліцериновый альдегід в результаті складних реакцій, які каталізуються ферментами іде на синтез фруктозо-6-фосфату (основний продукт фотосинтезу попередник глюкози) та рібулозо-5-фосфату, який в свою чергу перетворюється на рібулозо-1,5-дифосфат, котрий приєднує СО2 і цикл повторюється.

Участь в реакціях молочнокислого бродінняРедагувати

В реакціях молочнокислого бродіння спочатку утворюється 3-фосфогліциновий альдегід, який за допомогою коферменту НАДН2 окиснюється до 1,3-дифосфогліцеринової кислоти:

P}-O-C(H2)-(H)C(OH)-C(H)=O + C21H27N7O14P2 → P}-O-C(H2)-(H)C(OH)-C=O-O-{P} + C21H27N7O14P2•Н2
3-фосфогліцериновий альдегід    НАД+    1,3дифосфогліцеринова кислота  +  НАДН2

Потім відбувається відщеплення фосфорного залишку 1,3 дифосфогліцеринової кислоти за рахунок коферменту АТФ з утворенням АДФ та 3-фосфогліцеринової кислоти:

P}-O-C(H2)-(H)C(OH)-C=O-O-{P} + АТФ → O=C(ОН)-(H)C(OH)-C=O-O-{P}+ АДФ

Примітка: P} — залишок фосфорної кислоти

Див. такожРедагувати

ДжерелаРедагувати

 1. Тюкавкіна Н. А. Бауков Ю. І. «Біоорганічна хімія», Москва «Дрофа» 2004, 544с 2.
 2. Тюкавкіна Н. А., Артем'єва Н. Н. «Керівництво до лабораторних робіт з біоорганічної хімії», Москва, «Дрофа» 2008, 318с.
 3. Корольов А. П., Грідіна С. Б., Зінкевич Є. П. «Основи біохімії, частина 4: учбовий посібник Кемеровського технологічного інституту харчової промисловості» Кемерово, 2004.- 92с.