Державні санітарні норми та правила "Підприємства та організації поліграфічної промисловості"

Державні санітарні норми та правила ДСанПіН 3.3.1-176-2011. «Підприємства та організації поліграфічної промисловості» — затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 грудня 2011 р. № 932, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 18 січня 2012 р. за № 65/20378[1] і введені в дію з 3 лютого 2012 р.[2].

Сфера застосування ред.

Державні санітарні норми та правила «Підприємства та організації поліграфічної промисловості» (далі — Правила) встановлюють основні принципи, норми та вимоги щодо обмеження несприятливої дії шкідливих виробничих факторів (фізичних, хімічних, біологічних тощо), зниження ризику розвитку професійних і виробничо-зумовлених захворювань та захисту здоров'я працівників і населення.

Правила поширюються на підприємства, що проектуються, будуються, реконструюються, переоснащуються, експлуатуються, а також на окремі цехи (дільниці) тощо, що виробляють поліграфічну продукцію, на конструкції механізмів, машин та устаткування, технологічні процеси, поліграфічні матеріали (далі — Підприємства).

До таких Підприємств належать: видавництва, друкарні, цехи (дільниці) виготовлення фото- та друкарських форм, брошурувально-палітурні цехи (дільниці та майстерні), цехи (дільниці) оперативної поліграфії, дільниці змішування фарб.

Вимоги цих Правил обов'язкові для усіх Підприємств незалежно від форми власності та відомчої належності, фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності.

Історія створення ред.

До 1999 р. в Україні діяли «Правила по технике безопасности и производственной санитарии для полиграфических предприятий системы Госкомиздата СССР» (затверджені у 1986 р.), розроблені за участю спеціалістів та науковців поліграфічної галузі, Академії медичних наук СРСР і профспілки працівників культури.

Із введенням у дію ДНАОП 1.9.40-1.01-96. «Правил охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості» (затверджені 1996 р.), Правила 1986 р. не застосовувалися на території України. У 2007 р. були затверджені нові «Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості» — НПАОП 22.1-1.02-07.

Оскільки у Правилах охорони праці 1996 і 2007 років питанням виробничої санітарії та гігієни праці приділялося недостатньо уваги виникла необхідність у розробленні санітарних норм та правил для підприємств та організацій поліграфічної промисловості.

Робота над санітарними нормами та правилами тривала з перервами з 2005 до 2011 року[3],[4] та завершилася їх прийняттям.

Розробники ред.

Правила розроблені колективом фахівців Державної санітарно-епідеміологічної служби України, Національного медичного університету ім. Данила Галицького, ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» МОЗ України, ДП «Комітет з питань гігієнічного регламентування Державної санітарно-епідеміологічної служби України», ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», Української академії друкарства МОНмолодьспорту України, ПрАТ «Український науково-дослідний інститут поліграфічної промисловості ім. Т. Г. Шевченка» у складі:

 • Шафран Л. М. (ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» МОЗ України);
 • Тімошина Д. П. (ДП «Комітет з питань гігієнічного регламентування Державної санітарно-епідеміологічної служби України»);
 • Короленко Т. К. (ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»);
 • Мельников О. В. (Українська академія друкарства МОНмолодьспорту України);
 • Рудник М. П. (ПрАТ «Український науково-дослідний інститут поліграфічної промисловості ім. Т. Г. Шевченка»).

Структура нормативного документа ред.

Санітарні норми та правила складаються із десяти розділів та двох додатків:

 • I. Загальні положення
 • II. Вимоги до розміщення Підприємств та утримання території
 • III. Санітарні вимоги до виробничих будівель та споруд
 • IV. Вимоги до водозабезпечення та каналізації
 • V. Вимоги до освітлення, вентиляції, кондиціонування та опалення приміщень
 • VI. Токсиколого-гігієнічні вимоги до основних та допоміжних поліграфічних матеріалів
 • VII. Вимоги до виробничих процесів
 • VIII. Вимоги щодо забезпечення працівників засобами індивідуального захисту
 • IX. Вимоги до режиму праці, відпочинку та медичного обслуговування
 • X. Контроль за дотриманням санітарних норм і правил
 • Додаток 1. Джерела шкідливих факторів поліграфічного виробництва
 • Додаток 2. Хімічні речовини, які поступають у повітря робочої зони в поліграфічних процесах

Примітки ред.

 1. Мін'юстом зареєстровано Державні санітарні норми та правила «Підприємства та організації поліграфічної промисловості»
 2. Інформація про введення в дію ДСанПіНа в «Офіційному віснику України»
 3. Наказ Міністерства юстиції України «Про повернення нормативно-правового акта без державної реєстрації для доопрацювання» від 23.09.2010 р. № 2271/5[недоступне посилання з липня 2019]
 4. Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про скасування наказів МОЗ, які підлягали державній реєстрації, але не зареєстровані в Міністерстві юстиції України» від 25.02.2011 р. № 106. Архів оригіналу за 6 березня 2016. Процитовано 3 листопада 2012.

Дивітсься також ред.

Посилання ред.