Державна премія Білорусі в галузі літератури, мистецтва і архітектури

Державна премія Республіки Білорусь в галузі літератури, мистецтва і архітектури — державна премія Білорусі, що є вищим визнанням заслуг діячів літератури, мистецтва і архітектури перед суспільством і державою.

Підстави для нагородження ред.

Присуджується за талановиті, глибокі за змістом і відмінні за формою твори літератури, образотворчого мистецтва, архітектури, театральні постановки, кінофільми, музичні твори, за видатні досягнення виконавської майстерності, що мають естетичну цінність і вносять значний внесок у білоруську національну культуру, розвиваючі художні традиції і сприяючі встановленню загальнолюдських цінностей та ідей гуманізму, а також за масштабні публікації в галузі журналістики, видатні дослідні роботи в галузі літературознавства та мистецтвознавства, теорії та історії мистецтва.

Кількість премій ред.

Державні премії присуджуються один раз на два роки (кожен парний рік) у такій кількості:

Порядок присудження ред.

Підготовка пропозицій про присудження Державних премій Республіки Білорусь покладається на Комітет з Державних премій Республіки Білорусь.

Комітет формується з великих керівників, фахівців-практиків, видатних вчених, майстрів літератури, мистецтва, архітектури. Склад Президії Комітету і двох підкомітетів затверджується Президентом Республіки Білорусь.

Державна премія присуджується одному претендентові або колективу претендентів, що складається не більше ніж з трьох чоловік, творчий внесок яких у роботу, висунуту на здобуття Державної премії, є найбільш значним.

Не допускається включення до колективу претендентів Державної премії осіб, які здійснювали у процесі виконання роботи тільки адміністративні, консультативні або організаційні функції.

Нагородження ред.

Особі, якій присуджено Державну премію, присвоюється звання лауреата Державної премії і вручаються Почесний знак лауреата Державної премії, Диплом лауреата Державної премії та грошова винагорода у розмірі 3500 базових величин.

Президент Республіки Білорусь вручає лауреатові Державної премії Почесний знак та Диплом.

У разі присудження Державної премії колективу авторів звання лауреата Державної премії присвоюється кожному з авторів, грошова частина премії ділиться між ними в рівних частках, а Почесний знак та Диплом вручаються кожному лауреату.

Джерела ред.