Дентин (dentinum, LNH; лат. dens, dentis — зуб) — мінералізована тканина зуба, складається в основному з гідроксиапатиту (70 — 72%), просоченого солями кальцію й пронизаного дентинними канальцями й колагеновими волокнами. Слугує основою зуба і підтримує зубну емаль. Товщина шару дентину коливається від 2 до 6 мм. Твердість дентину досягає 58,9 кг/мм².