Демографічні показники

Абсолютні демографічні показникиРедагувати

Загальна чисельність населенняРедагувати

P= P0 + (N — M) + (V+ — V-) = P0 + E + Vпр (рівняння демографічного балансу)

P — загальна чисельність населення P0 — чисельність населення на початок року N — загальне число народжених M — загальна кількість померлих E — природний приріст населення V+ — число прибулих V- число вибулих Vпр — міграційне сальдо

Загальний приріст населенняРедагувати

P1 — P0 = Pпр, де Р0 — чисельність населення на початок періоду (зазвичай рік) Р1 — на кінець періоду.

Природний приріст населенняРедагувати

N — M = E
N — загальне число народжених M — загальна кількість померлих Значення показника може бути негативним, якщо має місце природний спад населення (в Росії з 1992)

Міграційне сальдо (чиста міграція)Редагувати

V+ — V- = Vпр
V+ — число прибулих (іммігранти) V- число вибулих (емігранти).

V = O — E (непрямий метод)

O = P1 — P0

Щодо прибулих і вибулих у багатьох країнах існує недооблік, в США емігрантів взагалі не враховують. Тоді шукають сальдо побічно із рівняння демографічного балансу, запропонованого ООН в 1960-х.

Частка жінок репродуктивного вікуРедагувати

 

Загальні демографічні коефіцієнтиРедагувати

Для загальних коефіцієнтів характерно: що стоїть у чисельнику кількість демографічних подій ставиться до всього населення, а не тільки до тієї його частини, що породжує цю подію; при цьому настання даної події не зменшує величину знаменника.

Коефіцієнти народжуваності і смертностіРедагувати

  (число народжених живими   на тисячу осіб у середньому за рік  )

 

  — число смертей за даний рік;   — число народжень за даний рік;   — середня чисельність населення за рік[1][2]

Спеціальний коефіцієнт народжуваностіРедагувати

Спеціальний коефіцієнт народжуваності ( ) являє собою відношення народжених живими за календарний рік до середньорічної чисельності жінок репродуктивного віку:

 ,

де   — середня чисельність жінок у віці від 15 до 49 років;   — число народжених[3][2].

Коефіцієнт інтенсивності народженьРедагувати

 

  — число народжень у жінок віку x років;   — середньорічна чисельність[2].

Коефіцієнт дитячої смертностіРедагувати

 ; (формула Ратса)

 ; де

M0 — число померлих у віці від 0 до 1 року M−1 — число дітей, померлих у віці до року із числа народжених у попередньому році N0 — число народжених у звітному році; N−1 — число народжених у попередньому році[4].

Коефіцієнт шлюбностіРедагувати

 

  — загальне число шлюбів;   — середнє населення у працездатному віці;   — 1 календарний рік[4][3]

Коефіцієнт розлучуваностіРедагувати

 

  — загальне число розлучень[4][3].

Коефіцієнти шлюбності і розлучуваності показують кількість демографічних подій, що припадають на 1000 чоловік населення і виражаються в проміле[3].

Індекс розлучуваності визначається за формулою[4]:

 

Показник середньої тривалості життяРедагувати

 

Tx — число людинороків, яке належить прожити після досягнення точного віку xроків lx — число доживають до віку x років

Коефіцієнти відтворення населенняРедагувати

  • Брутто-коефіцієнт відтворення населення — обчислюється на основі кількості дівчаток, яка в середньому народжує кожна жінка за весь свій репродуктивний період і дорівнює сумарному коефіцієнту народжуваності, помноженому на частку дівчаток серед новонароджених.
  • Нетто-коефіцієнт відтворення населення — середнє число дівчаток, народжених жінкою за все життя і дожили до кінця репродуктивного періоду при даних рівнях народжуваності і смертності.
  • Істинний коефіцієнт природного приросту.

ПриміткиРедагувати

ЛітератураРедагувати