Данилюк Юрій Зіновійович

Юрій Зіновійович Данилюк (нар. 17 липня 1958(19580717), Київ, Українська РСР, СРСР — пом. 4 серпня 2005, Київ, Україна) — український історик, кандидат історичних наук, Заслужений працівник культури України (1993). Дослідник історії України XX століття, історії тоталітаризму та політичних репресій, історичного краєзнавства, пам'яткознавства.

Юрій Данилюк
Данилюк Юрій 2.jpg
Народився 17 липня 1958(1958-07-17)
Київ, Українська РСР, СРСР
Помер 4 серпня 2005(2005-08-04) (47 років)
Київ, Україна
Країна Україна Україна
Діяльність історик
Alma mater Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Галузь історія
Заклад Інститут історії України НАН України
Ступінь кандидат історичних наук
Нагороди
Заслужений працівник культури України

Народився в родині службовців. Мати Неоніла Георгіївна Тріодіал — заслужений лікар УРСР. Батько Зіновій Зіновійович Данилюк — кандидат економічних наук, працював доцентом кафедри історії КПРС і політекономії Київського медичного інституту.

У 1980 році закінчив історичний факультет Київського державного університету.

У 1991 році захистився, кандидатська дисертація — «Розвиток громадських форм історичного краєзнавства в 19601980-х рр.» (науковий керівник — академік НАН України Петро Тронько).

Працював провідним науковим співробітником відділу регіональних проблем історії України Інституту історії України НАН України.

Постановою Кабінету Міністрів України № 530 від 11 вересня 1992 р. була утворена Головна редакційна колегія науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією» у складі 22 осіб, яку очолив академік НАН України Петро Тронько. Заступником став Юрій Зіновійович.

Юрій Данилюк був керівником Центру з розробки архівів колишніх радянських спецслужб НАН України, головним редактором журналу «З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ», членом редколегій низки наукових періодичних видань.

У 1991 році на І установчому з'їзді обраний заступником Голови правління Всеукраїнської спілки краєзнавців.

Науковий доробок Ю. З. Данилюка нараховує понад 140 публікацій.

Нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеню.

ПублікаціїРедагувати

 • Данилюк Ю. З. Опір духовенства і віруючих Російської православної церкви конформістські настроєним ієрархам РПЦ (50-80-ті рр. ХХ ст.) // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. — Київ Інститут історії України НАН України, 2005. — № 31. — c.175
 • Данилюк Ю. ОСНОВНІ ЕТАПИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ГРОМАДЯН ПОЛЬСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОСТІ, РЕПРЕСОВАНИХ У 2-й пол. 40-х -поч. 50-х pp. // Історіографічні дослідження в Україні. — К.: Ін-т історії України НАН України, 2003. — № 13. — c.398
 • Тронько П., Данилюк Ю. Українське краєзнавство: історія, традиції, сучасність // Спеціальні історичні дисципліни. — К.: Інститут історії України, 1997. — № 1. — c.36.
 • Данилюк Ю. З., Реєнт О. П., Рубльов О. С. 60-річчя Інституту історії України НАНУ (1996 р.) // Український історичний журнал. — Київ, «Наукова думка», 1997. — № 1. — c.154.
 • Данилюк Д. Д., Ілько В. І. Оцінка творчої спадщини Ю. І. Гуци-Венеліна у вітчизняній історичній літературі // Український історичний журнал. — К.: «Наукова думка», 1992. — № 3. — c.39.
 • З любов"ю до України [Текст] / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; упоряд. Ю. З. Данилюк, Є. М. Скляренко ; ред. В. А. Смолій [и др.]. — К. : Рідний край, 1995. — 264 с.
 • Кримські татари. 1944-1994 рр. [Текст]: статті. Документи. Свідчення очевидців / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; відп. ред. Ю. З. Данилюк [та ін.]. — К. : Рідний край, 1995. — 363 с.
 • Микола Федорович Сумцов (1854—1922) [Текст]: бібліографічний покажчик / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад. Н. І. Полянська [та ін.] ; наук. ред. Ю. З. Данилюк, В. З. Фрадкін. — К. : Рідний край, 1999. — 252 с.
 • Бажан, О. Г. Український національний рух: основні тенденції і етапи розвитку (кінець 1950-х — 1980-ті рр.) / О. Г. Бажан, Ю. З. Данилюк ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Головна редакційна колегія серії книг «Реабілітовані історією». — К. : Рідний край, 2000. — 233 с.
 • Бажан, О. Г. Випробування вірою. Боротьба за реалізацію прав і свобод віруючих в Україні в другій половині 1950-х — 1980-ті рр. [Текст] / О. Г. Бажан, Ю. З. Данилюк ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Головна редакційна колегія науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією». — К. : [б.в.], 2000. — 329 с.
 • Данилюк, Ю. З. Опозиція в Україні (друга половина 50-х — 80-ті рр. ХХ ст.) / Ю. З. Данилюк, О. Г. Бажан ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Головна редакційна колегія науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією». — К. : Рідний край, 2000. — 616 с.
 • Краєзнавство в Україні: сучасний стан і перспективи: науковий збірник / А. І. Байраківський [та ін.] ; ред. кол. П. Т. Тронько [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Всеукр. спілка краєзнавців. — К. : Видавничий центр «Академія», 2003. — 231 с.
 • Зневажена Кліо [Текст]: збірник / Нац акад. наук України, Ін-т історії України ; голов. ред. Ю. З. Данилюк. — К. : [б.в.], 2005. — 594 с.
 • Історія України: Маловідомі імена, події, факти [Текст]: зб. ст. / відп.ред. П. Т. Тронько [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. — К. : Рідний край, 2000 . Вип. 10 / Головна редакційна колегія науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією» ; відп. ред. Ю. З. Данилюк. — [Б. м.]: [б.в.], 2000. — 552 с.
 • Збережемо тую славу. Громадський рух за увічнення історії українського козацтва в другій половині 50‑х — 80‑х рр. ХХ ст. Збірник документів та матеріалів. — К.: Рідний край, 1997. — 474 с.
 • Тернистим шляхом до храму: Олесь Гончар в суспільно-політичному житті України 60-80-ті рр. ХХ ст.: Збірник док. та матеріалів./ Упоряд.: П. Т. Тронько, О. Г. Бажан, Ю. З. Данилюк — К., 1999. — 304 с
 • Операція «Френтік». З історії бойової співдружності військово-повітряних сил СРСР і США, цивільного населення України в роки Другої світової війни. Зб. документів і матеріалів / Упоряд. та автори коментарів: О. Г. Бажан, Ю. З. Данилюк, Д. П. Кальний, Р. Ю. Подкур. — К.: Рідний край, 1998. — 484 с.
 • На скрижалях історії: З історії взаємозв'язків урядових структур і громадських кіл України з українсько-канадською громадою в другій половині 1940—1980‑ті роки. Зб. док. та матеріалів. — К., 2003. — 868 с.
 • Данилюк Ю. З. Развитие общественных форм исторического краеведения на Украине (конец 50‑х — 80‑е годы): Автореф. дис… канд. ист. наук: 07.00.02 / Харьковский государственный университет им. А. М. Горького. — Харьков, 1991. — 17 с.
 • Репресоване краєзнавство (20–30‑і рр.) / Ін-т історії України НАНУ; Редкол.: П. Т. Тронько (гол.) та ін. — К.: Рідний край, 1991. — 506 с.
 • Реабілітовані історією / Ін-т історії України НАН України; Відп. ред. П. Т. Тронько. — К.; Полтава: «Рідний край», 1992. — 402 с.
 • Масові незаконні репресії 20‑х — початку 50‑х років на Полтавщині / Г. К. Ковтун, В. А. Войналович, Ю. З. Данилюк // Реабілітовані історією / АН України. Ін-т історії України та ін.; Редкол.: П. Т. Тронько (відп. ред.) та ін. — К.; Полтава: Рідний край, 1992. — С. 5–49.
 • Історичне краєзнавство в Українській РСР. — К., 1989 (у співавт.).
 • Досвід і проблеми охорони пам'яток історії та культури в Українській РСР. — К., 1989 (у співавт.).
 • Пам'ятники історії і культури Української РСР. — К., 1987 (у співавт.)..
 • Реабілітовані історією. Рівненська область [Текст] / головна редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]. — Рівне: Рівненська друкарня, 2006 . — (Науково-документальна серія книг «Реабілітовані історією»: у 27 т.). Кн. 1 / обл. редкол.: Королюк В. М. [та ін.] . — 2006. — 578 с.
 • Реабілітовані історією [Текст]: [збірник] / Акад. наук України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: П. Т. Тронько (відп. ред.) та ін.]. — К. ; Полтава: Рідний край, 1992. — 401, [23] с.
 • Реабилитированные историей. Автономная Республика Крым [Текст] / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]. — К. ; Симф. : [б. и.], [2006] . — (Научно-документальная серия книг «Реабилитированные историей»: в 27 т.). Кн. 3 / [Акулов М. Р. и др.] ; редкол. Автономной Республики Крым: Антипенко В. П. (председатель) [и др.]. — Симф. : АнтиквА, 2007. — 383 с.
 • Реабілітовані історією. Миколаївська область [Текст] / [голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) та ін.]. — К. ; Миколаїв: Світогляд, 2005 . — (Науково-документальна серія книг «Реабілітовані історією»: у 27 т.). — ISBN 966-8837-10-Х серія. Кн. 2 / обл. редкол.: Карцев С. М. (голова) [та ін.]. — 2006. — 707 с.
 • Реабілітовані історією. Миколаївська область [Текст] / [голов. ред. кол: Тронько П. П. (голова) та ін.]. — К. ; Миколаїв: Світогляд, 2005 . — (Науково-документальна серія книг «Реабілітовані історією»: у 27 т.). — ISBN 978-966-8837-06-01. Кн. 5 / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України Нац. акад. наук України [та ін.] ; [обл. ред. кол.: Круглов М. П. (голова) та ін.]. — 2010. — 653 с.
 • Реабілітовані історією. Миколаївська область [Текст] / [голов. редкол: Тронько П. Т. (голова) та ін.]. — К. ; Миколаїв: Світогляд, 2005 . — (Науково-документальна серія книг «Реабілітовані історією»: у 27 т.). Кн. 1 / обл. ред. кол.: Садиков О. В. (голова) [та ін.]. — 2005. — 870 с.
 • Всеукраїнська спілка краєзнавців. З'їзд (3 ; 2003 ; Київ). III з'їзд Всеукраїнської спілки краєзнавців (29-30 жовтня 2003 року) [Текст]: матеріали та документи / Всеукр. спілка краєзнавців ; [упоряд.: Олег Бажан, Володимир Дмитрук, Анатолій Ситник ; редкол.: П. Т. Тронько (голов. ред) та ін.]. — К. : Академія, 2004. — 158 с.
 • Петр Тимофеевич Тронько [Текст] / Акад. наук УССР ; вступ. ст. И. И. Минца, В. А. Горбика ; библиогр. указ. сост. Ю. З. Данилюк ; [отв. ред. чл.-кор. АН УССР Ф. П. Шевченко]. — К. : Наукова думка, 1986. — 55 с.
 • Реабілітовані історією. Кіровоградська область [Текст] / головна редкол.: Тронько П. Т. [та ін.]. — Київ ; Кіровоград: Антураж А, 2004 . — (Науково-документальна серія книг «Реабілітовані історією»: у 27 т.). Кн. 4 : Олександрівський, Олександрійський, Онуфріївський, Петрівський райони / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України [та ін.] ; обл. редкол.: Черниш В. О. (голова) та ін. ; наук.-ред. від. підгот. тому: Бондар В. В. [та ін.] ; [упоряд. В. Бондар]. — 2007. — 522 с.
 • Реабілітовані історією. Кіровоградська область [Текст] / головна редкол.: Тронько П. Т. [та ін.]. — Київ ; Кіровоград: Антураж А, 2004 . — (Науково-документальна серія книг «Реабілітовані історією»: у 27 т.). Кн. 3 : Маловисківський, Новгородківський, Новоархангельський, Новомиргородський, Новоукраїнський райони / обл. редкол.: Черниш В. О. (голова) та ін. ; наук.-ред. від. підгот. тому: Бондар В. В. [та ін.] [упоряд. В. Бондар]. — 2005. — 535 с.
 • Реабілітовані історією. Кіровоградська область [Текст] / головна редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]. — Київ ; Кіровоград: Антураж А, 2008 . — (Науково-документальна серія книг «Реабілітовані історією»: у 27 т.). Кн. 2 : Добровеличківський, Долинський, Знам'янський, Кіровоградський, Компаніївський райони / обл. редкол.: Неділько С. М. (голова) та ін. ; наук.-ред. від. підгот. тому: Бондар В. В. [та ін.] ; [упоряд. В. Бондар]. — 2004. — 537 с.
 • Реабілітовані історією. Черкаська область [Текст] / головна редкол.: Тронько П. Т. [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. — Київ ; Черкаси, 2006 . — (Науково-документальна серія книг «Реабілітовані історією»: у 27 т.). — ISBN 966-7036-65-0. Кн. 1 / Черкас. облрада і облдержадмін. ; Черкас. обл. редкол.: Овчаренко М. С. (голова) [та ін.] ; Черкас. обл. ред.-вид. група підгот. тому: Жук П. М. [та ін.]. — Сміла: Тясмин, 2006. — 598 с.
 • Реабілітовані історією. Черкаська область [Текст] / голов. редкол.: Тронько П. Т. [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України [та ін.]. — Київ ; Черкаси, 2006 . — (Науково-документальна серія книг «Реабілітовані історією»: у 27 т.). — ISBN 966-7036-65-0. Кн. 5 / Черкас. облдержадмін., Черкас. облрада ; Черкас. обл. редкол.: Гаман П. І. (голова) [та ін.] ; ред.-вид. група підгот. тому: Жук П. М. [та ін.]. — Черкаси: Черкас. ЦНТЕІ, 2006. — 451 с.
 • Реабілітовані історією. Миколаївська область [Текст] / [голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) та ін.]. — Київ ; Миколаїв: Світогляд, 2005 . — (Реабілітовані історією: наук.-докум. серія кн. : у 27 т.). — ISBN 978-966-8837-06-01. Кн. 6 / Зайцев Ю. О. [та ін.] ; голов. редкол.: Солдатенко В. Ф. (голова редкол.) [та ін.] ; [відп. ред. тому Макарчук С. С.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України [та ін.]. — 2013. — 663 с.
 • Реабилитированные историей. Автономная Республика Крым [Текст] / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]. — Киев ; Симферополь, [2006] . — (Реабилитированные историей: науч.-докум. сер. кн. : в 27 т.). Кн. 8 / [Д. В. Омельчук (рук.) и др.] ; голов. редкол.: Солдатенко В. Ф. (голова) [и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т истории Украины [и др.]. — Киев ; Симферополь: Ин-т истории Украины НАН Украины, 2014. — 442, [4] с.
 • Реабилитированные историей. Автономная Республика Крым [Текст] / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]. — Киев ; Симферополь, [2006] . — (Реабилитированные историей: науч.-докум. сер. кн. : в 27 т.). Кн. 4 / [Акулов М. Р. и др.] ; редкол. АР Крым: Умрихина Т. В. (председатель) [и др.]. — Симферополь: АнтиквА, 2007. — 382, [1] с.

ВідзнакиРедагувати

 • орден «За заслуги» III ступеню,
 • Заслужений працівник культури України
 • лауреат Премії імені Петра Тронька (посмертно, 2013)
 • відзначався відомчими нагородами міністерств та відомств.

ПосиланняРедагувати