Відкрити головне меню
гіперграф з вершинами , та ребрами .

Гіпергра́ф — узагальнення графа, в якому ребром називається не пара вершин графа, а довільна підмножина вершин графа.

Математично, гіперграф являє собою пару , де

 — непорожня множина об'єктів деякої природи, які називають вершинами гіперграфа,
 — сімейство непорожніх підмножин множини , які називають ребрами гіперграфа.