Голуб Юрій Іванович (шляхтич)

український козак, шляхтич

Ю́рій Іванович Го́луб з Морозовичів — український шляхтич із роду Голубів гербу «Сирокомля». Одружений з Магдаленою Бутович із стародавнього українського православного князівського роду Бутовичів. Власник Брусилова.

Герб Сирокомля

Один з підписантів документу про створення Києво-Могилянської академії. Ротмістр (? — 1629 — ?), а потім полковник Канівський (16441649).

Один із магнатів Київського воєводства. Спільно з рідними братами Самійлом та Данилом тримав м. Ясногородку. 15 квітня 1629 р. отримав королівський привілей на м. Білилівку, а 16 жовтня 1630 р. — на с. Жаболовка (спільно із дружиною Маґдаленою). 25 жовтня 1630 р. с. Кошелево переуступив Андрію Домбровському, чоловіку своєї сестри Регіни. Спільно із дружиною за заповітом Семена Бутовича 5 листопада 1630 р. вступив у володіння м. Новий Брусилів, сс. Морозівкою, Дивином. Заснував кілька сіл.

У часи Хмельниччини боронив українське населення із своїм загоном від нападів татар, звільнював полонених. Потім став на бік королівської влади. Ротмістр, а згодом полковник королівських військ.

За однією з версій загинув у бою з татарами у 1649 р., за іншою жив ще у 1660 рр., посідаючи уряд старости.

Джерела Редагувати

 • http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2010_39/Gileya39/I1_doc.pdf
 • Uruski S. Rodzina Herbarz szlachty polskiej. — T. IX. — Warszawa, 1912. — S. 128;
 • Słownik geograficzny krolestwa Polskiego i innych krajow słowianskich. — T. ХІІ — Warszawa, 1892. — S. 454.
 • ЦДІАК України ф. 25, оп. 1, спр. 522, арк. 43 — 43 зв.
 • РГАДА ф. 389, оп. 1, спр. 38, арк. 539 зв.
 • Źrodła dziejowe. — T. IV. — Warszawa, 1877. — S. 19 — 20.
 • Соловьев С. М. Сочинения. — Кн. 3. — Т. 5-6. — М., 1989. — С. 617.
 • Boniecki A. Herbarz Polski. — T. VII — Warszawa, 1904. — S. 319; Uruski S. Rodzina Herbarz szlachty polskiej. — T. IV. — Warszawa, 1912. — S. 171.
 • Алфьоров О. Рід Голубів у світлі Житомирських актових книг (перша половина XVII ст.) // Житомиру 1120 (884—2004). Науковий збірник «Велика Волинь». Житомир, 2004. — Т. 31. — С. 58 — 64.
 • Алфьоров О. А. Показачення роду Голубів-Княжицьких, як вияв соціально-політичних змін на українських землях у XVII ст. // Nad Wisłą i Dnieprem: Polska i Ukraina w przestrzeni europejskiej — przeszłość i teraźniejszość. № 2-3. — Toruń — Kijów, 2003—2004. — S. 22 — 27.
 • Памятники, изданные кіевскою коммиссіею для разбора древних актовъ. — Т. 1-2. — К., 1898. — С. 414.
 • ЦДІАК України, ф. 11, оп. 1, спр. 188, арк. 53, 56.
 • ЦДІАК України, ф. 11, оп. 1, спр. 8, арк. 364, 449 зв.
 • ЦДІАК України, ф. 11, оп. 1, спр. 8, арк. 364, 449 зв.
 • ЦДІАК України, ф. 11, оп. 1, спр. 188, арк. 56; Кривошея В. В., Орел В. М. Українська шляхта напередодні визвольної війни середини XVII століття (історико-географічні та історико-генеалогічні матеріали). — К., 2000. — С. 26; *ЦДІАК України, ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 404—406.
 • ЦДІАК України, ф. 11, оп. 1, спр.189, арк. 61.
 • Яковенко Н. М. Склад шляхти-землевласників Київського воєводства напередодні Визвольної війни українського народу 1648—1654 рр. // Феодалізм на Україні. — К., 1990. — С. 85.
 • ЦДІАК України, ф. 11, оп. 1, спр. 188, арк. 53; ЦДІАК України, ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 404—406.
 • ЦДІАК України, ф. 11, оп. 1, спр. 8, арк. 825.
 • ЦДІАК України, ф. 11, оп. 1, спр. 188, арк. 56.
 • ЦДІАК України, ф. 11, оп. 1, спр. 188, арк. 56.
 • ЦДІАК України, ф. 220, оп. 1, спр. 126.
 • ЦДІАК України, ф. 11, оп. 1, спр.189, арк. 61.
 • Селянський рух на Україні: 1569—1647 рр.: Збірник документів і матеріалів / від. ред. М. Г. Крикун. — К., 1993. — пп. 1669, 1670; Słownik geograficzny krolestwa Polskiego i innych krajow słowianskich. — T. V — Warszawa, 1884. — S. 46.
 • ЦДІАК України, ф. 11, оп. 1, спр. 188, арк. 56.
 • ЦДІАК України, ф. 11, оп. 1, спр. 8, арк. 364.
 • ЦДІАК України, ф. 11, оп. 1, спр. 8, арк. 364—365зв., 366 зв., 367.
 • Uruski S. Rodzina Herbarz szlachty polskiej. — T. IX. — Warszawa, 1912. — S. 128.
 • ЦДІАК України, ф. 11, оп. 1, спр. 188, арк. 53; ЦДІАК України, ф. 11, оп. 1, спр. 189, арк. 44; ЦДІАК України, ф. 11, оп. 1, спр. 10, арк. 6 зв. — 7; ЦДІАК України, ф. 11, оп. 1, спр. 191, арк. 54 — 55;
 • Кривошея В. Генеалогія українського козацтва: Білоцерківський полк. — К., 2002. — С. 30.
 • ЦДІАК України, ф. 11, оп. 1, спр. 9, арк. 129.
 • ЦДІАК України, ф. 11, оп. 1, спр. 189, арк. 44.
 • Кривошея В. В., Орел В. М. Українська шляхта напередодні визвольної війни середини XVII століття (історико-географічні та історико-генеалогічні матеріали). — К., 2000. — С. 28.
 • ЦДІАК України, ф. 11, оп. 1, спр. 8, арк. 364, 449 зв.
 • Кривошея В. Генеалогія українського козацтва: Білоцерківський полк. — К., 2002. — С. 30.
 • Грушевський М. С. Історія України-Руси. — Т. 8. — Ч. 1. — К., 1995. — С. 131, 210.
 • Іванцов І. О. Повстання українського народу проти шляхетської Польщі 1635—1638 рр. — К., 2002. — С. 62-63.
 • ЦДІАК України, ф. 11, оп. 1, спр. 13, арк. 404—406.
 • Яковенко Н. Нариси історії середньовічної та ранньомодерної України. — К., 2005. — С. 304—310.
 • Кривошея В. Генеалогія українського козацтва: нариси історії козацьких полків. — Вид. 2-е, доп. — К., 2004. — С. 64.
 • ІР. НБУ ф. 61, № 1101, арк. 1 зв.
 • Gajecky G. The Cossack Administration of the Hetmanate. — T. II. — Cambridge — Massacgusetts, 1978. — P. 606.
 • ЦДІАК України, ф. КМФ-36, оп. 1, спр. 219, арк. 52 — 56 зв., 162—172 зв.
 • Степанков В. Михайло (Станіслав) Кричевський // Полководці Війська Запорозького: Історичні портрети / відп. ред. В. Смолій. — К., 1998. — Кн. 1. — С. 181.
 • Селянський рух на Україні: 1569—1647 рр.: Збірник документів і матеріалів / від. ред. М. Г. Крикун. — К., 1993. — № 1670.
 • Тесленко І. Родинний клан Єрличів // Соціум. Альманах соціальної історії. — Вип. 4. — С. 173.