Типова гнучка виробнича система

Гнучка́ виробни́ча систе́ма (ГВС) — керований засобами обчислювальної техніки комплекс технологічного обладнання, що автоматично адаптовується до змін у програмі виробництва[1][2].

До складу ГВС входять гнучкі виробничі модулі (ГВМ) та/або гнучкі виробничі осередки (ГВО), автоматизована система технологічної підготовки виробництва (АСТПВ) та система забезпечення функціонування (СЗФ)[1]. Застосовується в середньосерійних та великосерійних виробництвах.

Гнучкі́ виробни́чі систе́ми (галузь знань) — галузь науки і техніки, котра охоплює розроблення і дослідження методів структуроутворення, проектування, моделювання та вивчення властивостей складних розподілених у просторі автоматизованих систем виробничого призначення, побудова яких ґрунтується на використанні устаткування, що програмно переналагоджується, та інтеграції процесів наскрізного технологічного циклу з проектуванням виробів, технологічною підготовкою виробництва й автоматизованим управлінням виробництвом.

Компоненти ГВСРедагувати

Гнучкий виробничий модуль (ГВМ) — одиниця технологічного обладнання, що має автономне програмне керування та автоматично здійснює задані технологічні операції. ГВМ здатен працювати автономно, у складі гнучкого виробничого осередку або гнучкої виробничої системи[1][2].

Гнучкий виробничий осередок (ГВО) — комплекс декількох гнучких виробничих модулів та системи забезпечення функціонування, що керується засобами обчислювальної техніки та здійснює сукупність технологічних операцій. ГВО здатен працювати автономно та у складі гнучкої виробничої системи[1].

Система забезпечення функціонування (СЗФ) ГВС і ГВО — сукупність взаємопов'язаних автоматизованих систем, які забезпечують керування технологічним процесом, переміщенням предметів виробництва і оснастки[1].

Класифікація ГВСРедагувати

За організаційною структуроюРедагувати

За організаційною структурою ГВС можуть класифікуватись наступним чином:

 • Гнучка автоматизована лінія (ГАЛ) — ГВС, в якій технологічне обладнання розташоване в прийнятній послідовності технологічних операцій[1][2].
 • Гнучка автоматизована дільниця (ГАД) — дільниця цеху, технологічне устатковання якого складається здебільшого з гнучких виробничих систем, осередків та модулів[1].
 • Гнучкий автоматизований цех (ГАЦ) — цех заводу, що складається здебільшого з гнучких автоматизованих дільниць[1], що виготовляє вироби заданої номенклатури[2].
 • Гнучкий автоматизований завод (ГАЗ) — виробництво, інтегроване засобами обчислювальної техніки та яке складається здебільшого з гнучких виробничих систем для вироблення продукції в умовах її удосконалення та змінної потреби[1].

За комплектністю виготовлення виробівРедагувати

 • Операційні
 • Предметні
 • Вузлові

За технологічними ознакамиРедагувати

За технологічними ознаками механічної обробки ГВС поділяють на дві групи:

 • До першої відносять ГВС, що випускають великі серії виробів вузького спектра з високою продуктивністю. Вироби характеризуються високою мірою технологічної та конструктивної подібності.
 • До другої відносять ГВС, що випускають вироби широкої номенклатури. Вироби характеризуються технологічною різноманітністю.

За методами обробки виробівРедагувати

 • Зварювальні

На зварювальних виробництвах використовуються ГВМ зварки з використанням промислових роботів для автоматизації процесу зварювання, загрузки-розгрузки зварювальних автоматів та контактних зварювальних машин.

 • Термічні
 • Ливарні
 • Механообробні

ГВС у народному господарствіРедагувати

Значення наукових і технічних проблем гнучких виробничих систем для народного господарства полягає у створенні й удосконаленні методів і засобів технологічного, інформаційного та математичного забезпечення, які підвищують рівень гнучкості й автоматизації виробничих процесів, забезпечують їх автономне функціонування у різних галузях народного господарства. Як наслідок, досягається підвищення продуктивності, надійності, ритмічності та поліпшення інших показників діяльності як окремих автоматизованих технологічних одиниць, так і інтегрованих систем загалом, а також створюються умови для усунення людини зі сфери працемістких і небезпечних робіт та інтелектуалізації її діяльності.

Наукові дослідженняРедагувати

Напрямки досліджень:

 • Створення і модифікація методів, алгоритмів і програм проектування й моделювання складних розподілених у просторі гнучких систем виробничого призначення та їх компонентів.
 • Розроблення методів моделювання і планування, математичного, алгоритмічного й програмного забезпечення завдань синтезу складних розподілених у просторі гнучких систем виробничого призначення, що відрізняються фізичними принципами реалізації, конструктивною та технологічною базами виконання, складом функціональних засобів й устаткуванням, технічним призначенням і методами керування на різних рівнях ієрархічної структури.
 • Оптимізація параметрів структури та режимів роботи окремих компонентів і гнучких виробничих систем загалом за енергетичними критеріями, показниками продуктивності, собівартості й надійності.
 • Розроблення фізичних моделей і проектування компонентів інтегрованих гнучких виробничих систем для різних галузей виробництва.
 • Створення й розроблення методологічних засад використання гнучких засобів промислової робототехніки з елементами штучного інтелекту у виробничих, технологічних та організаційно-технічних процесах.
 • Дослідження методів і засобів технологічного, математичного, інформаційного, технічного забезпечення гнучких виробничих систем з автоматичним формуванням програм їх функціонування.

Див. такожРедагувати

ПриміткиРедагувати

 1. а б в г д е ж и к ДСТУ 2879-94 Маніпулятори, автооператори, роботи промислові та системи виробничі гнучкі. Терміни та визначення.
 2. а б в г ДСТУ 2226-93 Автоматизовані системи. Терміни і визначення.

ДжерелаРедагувати

 • Меткин Н. П., Лапин М. С., Клейменов С. А., Критський В. М. Гибкие производственные системы. — М.: Издательство стандартов, 1989. — 309с.
 • Гавриш А. П., Ямпольский Л. С. Гибкие робототехнические системы — Киев, Головное издательство издательского объединения «Вища школа», 1989г. — 408с.
 • FMS video 1
 • FMS video 2
 • FMS video 3