Генофонд — поняття з популяційної генетики, що описує сукупність всіх генних варіацій (алелей) певної популяції. Популяція володіє всіма своїми алелями для оптимального пристосування до умов навколишнього середовища.

Якщо до певного гену у всій популяції існує лише один алель, то популяція по відношенню до цього гену називається мономорфною. При наявності декількох різних версій гену в популяції, вона вважається поліморфною. При сильному інбрідінгу часто виникають мономорфні популяції лише з однією версією гену.

Одним із показників обсягу генофонду є ефективна величина популяції, скорочено . У популяції з диплоїдним набором хромосом може бути максимально удвічі більше алелей одного гена, ніж індивідів, тобто (чисельності популяції). При цьому не враховуються статеві хромосоми. Алелей всієї популяції в ідеальному випадку розподілені за законом Харді—Вайнберга.

Великий генофонд з безліччю різних варіантів окремих генів веде до кращого пристосування потомства до мінливого навколишнього середовища. Різноманітність алелей дозволяє пристосуватися до змін значно швидше, якщо відповідні алелі вже є в наявності, ніж якщо вони повинні з'явитися внаслідок мутацій. Однак, в незмінному навколишньому середовищі, менше число алелей може бути вигіднішим, оскільки при великій кількості алелей можуть виникати їх несприятливі комбінації.

Генофонд українців ред.

За підсумками досліджень з мтДНК 2017-го близько 25 % українських мітотипів мають схожість з головним кластером розповсюдженим у межах Європи, 18 % є унікальними (автохтонними), 9 % виявляють схожість до поліщуків, 6.7 % спорідненість з фіно-угорцями Північної Європи і близько 2-3.5 % з кавказцями та західними сибірцями[1].

Див. також ред.

Примітки ред.

  1. Утєвська О. М. Генофонд українців за різними системами генетичних маркерів: походження і місце на європейському генетичному просторі (2017)

Література ред.

  • Рычков Ю. Г. Генофонд и геногеография народонаселения / Генофонд населения России и сопредельных стран. (у II-х томах) СПб.: Наука 2000—2003

Посилання ред.

  • Генофонд // Словник-довідник з екології : навч.-метод. посіб. / уклад. О. Г. Лановенко, О. О. Остапішина. — Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2013. — С. 47.
  Зовнішні відеофайли
  «Украинский генофонд в европейском контексте» Лекція О.М. Утєвської (к.б.н.) м. Харків, INDIE, Вільний Університет Майдан Моніторинг