Гейтогенез (грец. geiton — сусідній, суміжний та грец. genesis — походження, виникнення) — алогенні сукцессії однієї або декількох спільнот, які протікають під впливом зовнішніх факторів, не пов'язаних із загальними тенденціями розвитку ландшафту (локальні зовнішні впливи). Гейтогенез — компонента динаміки фітоценозу, як правило, антропогенного походження і може бути викликана як безпосереднім впливом на рослинність, так і впливом на середовище угруповань.

Якщо гейтогенез веде до падіння продуктивності та альфа-різноманітності, він носить назву ретрогрессіі. Факторами ретрогрессіі можуть бути випас, хімічні виділення заводів, радіація і т. д. Закономірності зміни складу співтовариства в ході ретрогрессіі дзеркально відображають сукцесію формування еуклімаксу. Мірою стійкості спільноти до ретрогрессії вважається те навантаження фактора, при якому рослинність змінюється на 1 ПЗ (півзміна).

ЛітератураРедагувати

  • Воронов А. Г. Геоботаника. — М.: Высш. школа, 1973. — 384 с.
  • Уиттекер Р. Сообщества и экосистемы. — М.: Прогресс, 1980. — 328 с.
  • Шенников А. П. Введение в геоботанику. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1964. — 447 с.
  • Handbook of vegetation science. Pt 5. — Ordination and classification of vegetation / Ed. By R.H. Whittaker. — Hague: Dr. W. Junk B.V., 1974. — 737 p.

ВиноскиРедагувати