Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету

«Вісник Кременчуцького державного університету» - збірник наукових праць. Видається в КДПУ з 1996 року.

Виходить шість разів на рік.

Відповідно до постанови президії ВАК України від 09.06.1999 р. № 1-05/7) збірник пройшов реєстрацію і внесений до Переліку № 1 фахових видань, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук.

Свідоцтво про реєстрацію серії КВ № 12637-1521 ПР від 04.05.2007 р.

Збірник публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, природничих та гуманітарних наук.

Автори представляють статті згідно зі встановленим стандартом, який публікується в кожному номері журналу в розділі «Правила оформлення статей до Вісника Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського».

Мови публікацій: українська, російська, англійська.

ДжерелоРедагувати