Відділ історичної регіоналістики Інституту історії НАН України

Відділ історичної регіоналістики Інституту історії НАН України (в 2006—2012 рр. — сектор теоретико-методологічних проблем історичної регіоналістики) — це структурний підрозділ Інституту історії України НАН України, вчені якого займаються дослідженням питання історичної регіоналістики України.

Відділ історичної регіоналістики Інституту історії НАН України
Приміщення Інституту
Приміщення Інституту
Приміщення Інституту
Основні дані
Засновано 2006
Приналежність НАН України
Контакт
Ключові особи Верменич Ярослава Володимирівна
Адреса 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 4; кім. 516
Тип академічна установа[d]
Вебсторінка history.org.ua

Створення

ред.

Відділ створений у 2006 році з метою системного вивчення проблем регіональної та локальної історії, історичної урбаністики, мікроісторії, як сектор теоретико-методологічних проблем історичної регіоналістики.

Засновником і безмінним керівником є доктор історичних наук Ярослава Володимирівна Верменич.

Завдання діяльності

ред.
Відділ історичної регіоналістики вбачає своє основне завдання як у осмисленні ролі регіональних чинників у житті українського суспільства на різних історичних етапах, так і в дослідженні в історичній ретроспективі особливостей територіальної організації. 

Вченні відділу застосовують в аналізі історичного регіоналізму методологію нового універсалізму і міждисциплінарний соціокультурний підхід. Регіон при цьому розглядається як форма цієї життєдіяльності, а в теоретичному сенсі — як концепт, який дає змогу структурувати соціокультурний простір за зрозумілими, хоч і дещо розмитими територіальними параметрами. Він створює максимально наближені до реальності соціокультурні портрети регіонів з врахуванням матеріальних умов життя і соціального самопочуття мешканців, їхніх ціннісних і морально-духовних уподобань, традицій тощо[1].

Наукові праці вчених відділу

ред.

Реалізацією студіювання проблематики територіальної організації в Україні стала підготовка двох монографій Я.Верменич:

  • «Територіальна організація в Україні як наукова проблема: регіонально-історичний та політико-адміністративний виміри» (2008)
  • Адміністративно-територіальний устрій України: еволюція, сучасний стан, проблеми реформування" (в 2-х чч. — К. 2009).

Активно розвивається картографічний напрямок роботи Сектора. Доктором географічних наук Ростиславом Івановичем Соссою підготовлена низка бібліографічних покажчиків, які містять джерела історико-географічного вивчення територіальної організації України в історичному вимірі («Картографування території України від найдавніших часів до 1941 р. Бібліографічний покажчик»). — К., 2007.

З метою відображення стану картографування адміністративно-територіального устрою України був підготовлений покажчик «Політико-адміністративні й адміністративні карти України (1918—2008 рр.): Бібліографічний покажчик». — К., 2009.

Соціокультурне значення картографічних інновацій, розвиток історії картографування території України на тлі розвитку світової картографії відбито у підручнику Р.Сосси «Історія картографування території України» (К., 2007).

Сектором з 2007 р. видається збірник наукових статей «Регіональна історія України», який є координуючим та консолідуючим органом для об′єднання зусиль регіоналістів України, Росії та Польщі.

Протягом кількох років сектор працює над проектом «Історична урбаністика: теорія містознавства і методика літочислення». Пріоритетним для нього є дослідження міського простору у теоретико-методологічній площині, вироблення основ сучасного містознавства як міждисциплінарного наукового напряму із використанням світового досвіду, розробка наукових критеріїв типології міст. У рамках виконання даного проекту 2009 р. видано брошуру В.Бабюха «Методика літочислення міст: світовий досвід». Її можна розглядати як першу спробу окреслення найбільш гострих проблем екохронології у її специфічному міському вимірі.

В контексті роботи по удосконаленню практики міського літочислення та вироблення концептуальних підходів до осмислення проблем історичного містознавтва Я.Верменич, Володимиром Івановичем Дмитруком та Світланою Іванівною Архіповою підготовлене науково-довідкове видання «Міська історія України: проблеми початкового датування» (К., 2010).

Підсумковою працею по реалізації проекту стала монографія Я.Верменич «Історична урбаністика в Україні: теорія містознавства і методика літочислення» (К., 2011).

На 1 січня 2012 р. в складі сектора працювали: завідувачка сектору, доктор історичних наук Я.Верменич, провідний науковий співробітник, доктор географічних наук Р.Сосса, науковий співробітник, кандидат історичних наук О.Романцов, молодший науковий співробітник Г.Вербиленко, інженери 1 категорії С.Архіпова та І.Служинська[2].

Наукова діяльність

ред.

Над підготовкою кандидатських дисертацій в Секторі працюють аспіранти: Є. О. Мерімерін, І. М. Служинська, С. І. Архіпова та Т. С. Водотика. Тематика дисертаційних робіт спрямована на вивчення недосліджених аспектів територіальної організації України, російсько-українського пограниччя, питань історичної урбаністики та києвознавства.

Реорганізація

ред.

1 травня 2012 р. було прийнято рішення про утворення відділу історичної регіоналістики на базі відділу регіональних проблем історії України та сектора теоретико-методологічних проблем історичної регіоналістики. У зв'язку із зазначеною реструктуризацією сектор теоретико-методологічних проблем історичної регіоналістики ліквідований, а до структури відділу історичної регіоналістики приєднано сектор досліджень цивілізацій Причорномор′я (завідувач сектору — О.Галенко).

Нині в секторі працюють такі вчені:

Методологічним підґрунтям подальшої роботи відділу стала монографія Я.Верменич «Локальна історія як науковий напрям: традиції й інновації» (К., 2012).

У 2014 р. започатковано нову серію наукових досліджень — «Студії з регіональної історії», яка спрямована на створення наукового підґрунтя для вироблення концептуальних підходів дослідження регіонів України та популяризацію наукових знань з регіональної історії в українському соціумі[3].

У складі відділу діє Центр дослідження цивілізацій Причорномор'я.

Примітки

ред.
  1. Верменич Я. В. Історична регіоналістика: навчальний посібник / Я. В. Верменич; відп. ред. В. А. Смолій. — К.: Інститут історії України НАНУ, 2014. — 412 с.
  2. ВІДДІЛ ІСТОРИЧНОЇ РЕГІОНАЛІСТИКИ. Архів оригіналу за 23 жовтня 2016. Процитовано 23 жовтня 2016.
  3. Відділ історичної регіоналістики. Архів оригіналу за 23 жовтня 2016. Процитовано 23 жовтня 2016.

Джерела

ред.

Посилання

ред.