День відпочинку (Відгу́л) — вид компенсації, яка може надаватися за згодою сторін (роботодавця та робітника) за роботу у святкові та неробочі дні, або яка надається працівнику-донору безпосередньо після кожного дня здавання крові для переливання (на бажання працівника цей день приєднується до щорічної відпустки).

В чинному законодавстві у більшості випадків замість терміну відгул вживається термін день відпочинку (ст. 72, 107 КЗпП України[1] )  1. Кодекс законів про працю України.