Волокуша — санчата з коробом для транспортування корисних копалин, головно вугілля. Використовувалися в перший період освоєння вугільних шахт, зокрема, на Донбасі у ХІХ — на початку XX ст.

Саночник у вугільній шахті Донбасу. Кінець ХІХ-початок XX ст.

Джерела ред.

  • Гайко Г. І., Білецький В. С. Історія гірництва: Підручник. — Київ-Алчевськ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», видавництво «ЛАДО» ДонДТУ, 2013. — 542 с.