Водорості, занесені до Червоної книги України

Список водоростей, занесених до Червоної книги України.

До списку входить 60 видів водоростей. З них 30 — вразливі, — 29 рідкісні, 1 — зникаючий.

ПерелікРедагувати

Відділ Стрептофітові водоростіРедагувати

№ п/п Українська назва виду Латинська назва виду Рід Природоохоронний статус
1 Роя англійська Roya anglica G.S. West in Hodgetts Мезотенієві Вразливий
2 Спірогіра Рейнгарда Spirogyra reinhardii Chmiel. emend. Gauth.– Lièvre Спірогірові Вразливий
3 Генікулярія спіротенієва Genicularia spirotaenia (de Bary) de Bary Гонатозигові Вразливий
4 Гонатозігон волохатий Gonatozygon pilosum Wolle Гонатозигові Рідкісний
5 Пеніум Борге Penium borgeanum Skuja Гонатозигові Вразливий
6 Бамбузіна Бребіссона Bambusina brebissonii Kütz. ex Kütz. Десмідієві Рідкісний
7 Десмідіум Бейлі Desmidium baileyi (Ralfs) Nordst. Десмідієві Рідкісний
8 Оокардіум простягнутий Oocardium stratum Nägeli Десмідієві Вразливий
9 Нітела найтонша Nitella tenuissima (Desv.) Kütz. Нітеллові Рідкісний
10 Нітела струнка Nitella gracilis (J.E. Sm.) C. Agardh Нітеллові Вразливий
11 Толіпела проліферуюча Tolypella prolifera (Ziz. ex A. Braun) Leonhar. Нітеллові Рідкісний
12 Нітелопсіс притуплений Nitellopsis obtusa (Desv. in Loisel) J. Groves Нітелопсидові Рідкісний
13 Лампротамніум пухирчастий Lamprothamnium papullosum (Wallroth) J. Groves Харові Вразливий
14 Хара Брауна Chara braunii C.C. Gmellin Харові Вразливий
15 Хара витончена Chara delicatula C. Agardh Харові Рідкісні
16 Хара мохувата Chara muscosa J. Groves et Bull.–Webst. Харові Вразливий
17 Хара сивіюча Chara canescens Desv. et Loisel in Loisel Харові Рідкісні

Відділ Жовтозелені водорості (Xantophyta)Редагувати

№ п/п Українська назва виду Латинська назва виду Рід Природоохоронний статус
1 Вошерія прибережна Vaucheria litorea Hoffm.–Bang. et C.Agardh Вошерієві Рідкісні

Відділ Бурі водоростіРедагувати

№ п/п Українська назва виду Латинська назва виду Рід Природоохоронний статус
1 Діктиота дихотомічна Dictyota dichotoma (Huds.) J.V. Lamour. Діктиотові Вразливий
2 Ектокарпус стручкуватий Ectocarpus siliculosus (Dillw.) Lyngb. var. hiemalis (Crouan ex Kjellm.) Gallardo /= E. hiemalis (Crouan ex Kjellm.)Kjellm./ Ектокарпові Вразливий
3 Пілайєла прибережна Pylaiella littoralis (L.)Kjellm. Ектопарпові Рідкісні
4 Кладостефус губчастий Cladostephus spongiosus (Huds.) C. Agardh Кладостефові Рідкісні
5 Кладостефус кільчастий Cladostephus verticillatus (Lightf.) C. Agardh /= C. spongiosus (Huds.) C. agardh f. verticillatus (Lightf.) Prud'houme van Reine/ Кладостефові Рідкісні
6 Пунктарія хвиляста Punctaria tenuissima (C. Agardh) Grev. /= Desmotrichum undulatum (J. Agardh) Reinke/ Пунктарієві Рідкісні
7 Пунктарія широколиста Punctaria latifolia Grev. Пунктарієві Рідкісні
8 Сперматохнус особливий Spermatochnus paradoxus (Roth) Kütz. Сперматохнові Вразливий
9 Стилофора ніжна Stilophora tenella (Esper) P.C. Silva /= S. rhizodes (Turn.) J. Agardh/ Сперматохнові Вразливий
10 Сфацелярія карликова Sphacelaria nana Nägeli ex Kütz. /= Sphacelaria saxatilis (Kuck.) Sauv./ Сфацелярієві Вразливий
11 Петалонія зостеролисна Petalonia zosterifolia (Reinke) Kuntze Сцитосифонові Вразливий

Відділ Червоні водоростіРедагувати

№ п/п Українська назва виду Латинська назва виду Рід Природоохоронний статус
1 Родохортон пурпуровий Rhodochorton purpureum (Lightf.) Rosenv. Акрохетові Рідкісні
2 Батрахоспермум драглистий Batrachospermum gelatinosum (L.) D. C. (= Batrachospermum moniliforme Roth; B. densum Sirodot; B. moniliforme f. densum (Sirodot) Israelson) Батрахоспермові Рідкісні
3 Батрахоспермум зовнішньоплідний Batrachospermum ectocarpum Sirodot Батрахоспермові Вразливий
4 Евпогодон короткогострокінцевий Eupogodon apiculata (C. Agardh) P.C. Silva (=Dasyopsis apiculata (C. Agardh) Zinova) Дазієві Вразливий
5 Гельмінтора розчепірена Helminthora divaricata (C. Agardh) J. Agardh Немалієві Вразливий
6 Стілонема альсіді Stylonema alsidii (Zanardini) K.M. Drew (= Goniotrichum elegans (Chauv.) Zanard.) Гоніотріхієві Рідкісні
7 Хроодактилон Волле Chroodactylon wolleanum Hansg. /= Asterocystis wolleana (Hansg.)Lagerh./ Гоніотріхієві Рідкісні
8 Хроодактилон розгалужений Chroodactylon ramosum (Thwait.) Hansg. /= Asterocystis ramosa (Thwait) Gobi/ Гоніотріхієві Рідкісні
9 Немаліон глистовидний Nemalion helminthoides (Velley) Batters Немаліoнові Вразливий
10 Філофора псевдорогата Phyllophora pseudoceranoides (S.G. Gmel.) Newroth et R.A. Taylor Філофорові Зникаючий
11 Лорансія чашоподібна Laurencia coronopus J. Agardh Родомелієві Рідкісні
12 Лофосифонія повзуча Lophosiphonia reptabunda (Suhr.) Kylin Родомелієві Рідкісні
13 Осмундея гібридна Osmundea hybrida (DC.) K.W. Nam in K.W. Nam, Maggs & Garbary (=Laurencia hybrida (DC) Lenorm.) Родомелієві Вразливий
14 Осмундея зрізана Osmundea truncata (Kütz.) K.W. Nam et Maggs (= Laurencia pinnatifida (Huds.) Lamour.) Родомелієві Вразливий
15 Полісифонія дрібношипова Polysiphonia spinulosa Grev. Родомелієві Вразливий
16 Птеросифонія пірчаста Pterosiphonia pennata (C. Agardh) Sauv. Родомелієві Рідкісні
17 Торея найрозгалуженіша Thorea ramosissima Bory Тореєві Рідкісні
18 Калітамніон зернистий Callithamnion granulatum (Ducluz.) C. Agardh Церамієві Вразливий

Відділ Зелені водоростіРедагувати

№ п/п Українська назва виду Латинська назва виду Рід Природоохоронний статус
1 Бріопсіс адріатичний Bryopsis adriatica (J. Agardh) Menegh. Бріопсієві Вразливий
2 Кодіум черв'якуватий Codium vermilara (Olivi) Delle Chiaje Кодієві Рідкісні
3 Ентероморфа азовська Enteromorpha maeotica Proschk.–Lavr. Ульвові Рідкісні
4 Евастропсіс Ріхтера Euastropsis richteri (Schmidle) Lagerh. Гідродікцієві Вразливий
5 Педіаструм Каврайського Pediastrum kawraiskyi Schmidle Гідродікцієві Вразливий
6 Стигеоклоніум пучкуватий Stigeoclonium fasciculare Kütz. Хетофорові Вразливий
7 Бульбохета майже квадратна Bulbochaete subquadrata Mrozińska–Webb Едогонієві Вразливий
8 Едогоній косопоровий різновид донський Oedogonium plagiostomum Wittr. ex Hirn var. tanaiticum Y.V. Roll Едогонієві Рідкісні
9 Сифонокладус маленький Siphonocladus pusillus (Kütz.) Hauck Сифонокладові Вразливий
10 Кладофора вадорська Cladophora vadorum (Aresch.) Kütz. Кладофорові Рідкісні
11 Кладофора далматська Cladophora dalmatica Kütz. Кладофорові Рідкісні
12 Кладофоропсис шкірястий Cladophoropsis membranacea (Hofm. Bang. ex C. Agardh) Börg. Кладофорові Рідкісні
13 Хетоморфа Зернова Chaetomorpha zernovii Woronich. Кладофорові Вразливий

Див. такожРедагувати

ДжерелаРедагувати