Відкрити головне меню

Вилегжаніна Тамара Ізмайлівна (нар. 16.06.1950, м. Єйськ, Краснодарський край, РФ) - українська діячка культури, бібліотекознавиця. Генеральна директорка Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого2004). Випускниця Краснодарського державного інституту культури (1971).

Трудову діяльність розпочала в 1971 р. в. м. Таял-Курган (Казахської РСР) на посаді зав. науково-методичного відділу Обласної бібліотеки для дітей; згодом очолила першу в області Центральну бібліотечну систему. З 1977 по 1980 рр. працювала науковим співробітником науково-методичного відділу Державної бібліотеки ім. В. І. Леніна (нині Російська державна бібліотека).

Переїхавши в 1980 році до України, працювала у Державній республіканській бібліотеці для дітей (нині Національна бібліотека України для дітей) на посаді зав. відділу обслуговування (з 1985 р.).

У Національній бібліотеці імені Ярослава Мудрого Т. І. Вилегжаніна працює з 1987 р. на посадах: зав. відділу координації функціонування бібліотек різних типів і видів (1987-1990); зав. відділу обробки фондів та організації каталогів (1991-2000); заст. генерального директора з формування документних ресурсів і бібліотечно-інформаційного сервісу (2000-2004). У 2004 р. була призначена Генеральним директором.

Автор численних праць з проблем бібліотеко- та бібліографознавства.

Ініціатор, автор і розробник Інформаційно-пошукового тезауруса (ІПТ) – першого в Україні універсального за змістом україномовного термінологічного словника. ІПТ вийшов друком у 2004 разом з програмним забезпеченням на CD.

Головний редактор професійного часопису "Бібліотечна планета" (з 2004 р.)

Віце-президент Української бібліотечної асоціації.

НагородиРедагувати

 • Заслужений працівник культури України (2005)
 • Кавалер Ордена Княгині Ольги ІІІ ступеня (2010)
 • Кавалер Ордена Княгині Ольги ІІ ступеня (2016)

ЛітератураРедагувати

Основні праці

 • ВИЛЕГЖАНІНА Т. Публічні бібліотека України на зламі століть : вибр. ст. / Т. Вилегжаніна ; добір матеріалів та упоряд.: С. Басенко, З. Савіна ; відп. ред. З. Савіна ; НПБУ. – Київ, 2015. – 272 с. : іл., табл., фот. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-7547-66-0.
 • Координация и инициатива: (Обзор деятельности обл. универс. науч. б-к республики в системе межведомств. взаимодействия в 1986–1987 гг.) – К., 1988;
 • Доповнення і виправлення до бібліотечно-бібліографічної класифікації: Табл. для мас. б-к: Рекомендації. – К., 1992. – У співавт.;
 • Доповнення і виправлення до бібліотечно-бібліографічної класифікації: Табл. для обл. б-к: Рекомендації. – К., 1992. – У співавт.;
 • Предмети дискусії каталогізаторів: Ідея створення системи класифікаторів галуз. наук // Тези ХХV звіт. наук. конф. проф.-викл. складу і аспірантів ф-ту бібл.-інформ. систем за 1993–1994 навч. рік. – К., 1994. – С. 29–31. – У співавт.;
 • До питання про необхідність створення класифікаторів за галузями знань, їх стандартизації та використання в інформаційно-пошукових системах України // Національна бібліографія України: стан і тенденції розвитку: Матеріали міжвідом. наук. конф., 12–14 квіт. 1994, Київ. – К., 1995. – С. 139–141;
 • Про актуальні питання розвитку каталогізації в бібліотеках України // Бібліотечно-бібліографічні та інформаційно-пошукові системи: Тези міжнар. наук. конф. – К., 1995. – С. 68–69;
 • Каталогізування у виданнях: стан і перспективи // Вісн. Книжк. палати.1996.№ 1/2. – С. 11–12;
 • Роздуми про сучасний стан і майбутнє класифікаційних систем в Україні // Вісн. Книжк. палати. – 1996. – № 4. – С. 8–9. – У співавт.;
 • Проблеми створення національного авторитетного файлу предметних рубрик у бібліотеках України // Проблеми вдосконалення каталогів наукових бібліотек: Матеріали Міжнар. наук. конф., Київ, 14–17 жовт. 1997 р. – К., 1997. – С. 71–72;
 • Проблеми переходу на уніфіковану предметизацію у Національній парламентській бібліотеці України // Бібліотека і читач на порозі ХХІ сторіччя: Зб. наук. пр. – К., 1998. – С. 64–69;
 • Проблема розробки та використання інформаційно-пошукових мов (ІПМ) в Україні // Бібліотеки та асоціації в світі, що змінюється: Нові технології та нові форми співробітництва: Матеріали 5-ої ювіл. Міжнар. конф. „Крим–98”. – Судак, 1998. – Т. 2. – С. 491–493;
 • Про створення „Словника предметних рубрик Національної парламентської бібліотеки України”: (Пошук шляхів вирішення пробл.) // Бібл. планета. – 1999.№ 2. – С. 1415; Сільськогосподарські книги: Поточ. бібліогр. покажч. Вип. 1. – К., 1999. – У співавт.;
 • Організаційно-технологічні проблеми електронної каталогізації // Бібліотеки в інформаційному суспільстві: Матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського. – Хмельницький, 2001. – С. 3235;
 • Лінгвістичне забезпечення для створення уніфікованого пошукового образу та пошукового запиту документа // Електронні ресурси бібліотек: За підсумками Всеукр. наук.-практ. конф. дир. держ. та обл. універс. б-к, 14–17 жовт. 2003 р. – Кіровоград, 2003. – С. 126134. – У співавт.;
 • Інформаційно-пошуковий тезаурус. – Донецьк, 2004. – 1104 с. – У співавт.;
 • Інформаційно-пошуковий тезаурус як інструмент індексування документів // Бібл. планета. – 2004. – № 3. – С. 45;
 • Бібліотеки: технології і люди // Бібл. планета. – 2004.№ 4. – С. 46;
 • Публічні бібліотеки України в інформаційному просторі: правові аспекти діяльності // Інформаційні ресурси: створення, використання, доступ: Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «INFORMATION – 2005». – К., 2005. – С. 310;
 • Гаранти рівного доступу до інформації: [Про модель публ. б-ки ХХІ ст.] / Бесіду з дир. б-ки Т.І. Вилегжаніною вела І. Медина // Уряд. кур’єр. – 2005.23 берез. – С. 5;
 • До питання створення центру корпоративної каталогізації: підхід і перспективи // Бібл. планета. – 2005. – № 1.С. 1518. – У співавт.;
 • Національна парламентська бібліотека України: шляхами розвитку // Бібліотека і книга у контексті часу: Зб. наук. ст. Міжнар. наук.-практ. конф., 11–13 трав. 2006 р., м. Київ. – К., 2006. – С. 43–53;
 • Те ж саме // Бібл. планета. – 2006. – № 2. – С. 47;
 • Україна в інформаційно-бібліотечному просторі // Бібл. планета. –2006.№ 3. – С. 46;
 • Національна парламентська бібліотека України: шляхами розвитку // Бібліотеки України загальнодержавного значення: історія і сучасність: Зб. ст. – К., 2007. – С. 26–40;
 • Національна парламентська бібліотека України // Ювіляри України: Події та особистості ХХІ століття. – К., 2011. – Вип. 5. – С. 272–273.

ПосиланняРедагувати