Вальо Марія Андріївна

Марія Андріївна Вальо (пол. Maria Walo,*16 червня1925, Борислав — † 1 червня2011, Львів) — український бібліограф, бібліографознавець, книгознавець, літературознавець, дійсний член Наукового товариства імені Шевченка.

2009 р., фото М. Маслюка

БіографіяРедагувати

Наукова діяльністьРедагувати

Сфера наукових інтересів: історія української літератури (зокрема, розвиток літературно-наукової думки в Україні к. 18—п. 19 ст., української літератури і науки в Західній Україні), історія українського театру, історія бібліографії, славістика.

М. Вальо — автор багатьох енциклопедичних гасел (Енциклопедія історії України, Енциклопедія сучасної України, Українська літературна енциклопедія, енциклопедичний довідник «Українська журналістика в іменах» та ін.) про діячів науки та культури, бібліографів, літераторів.

Протягом багатьох років займалася дослідженням літературної спадщини Ірини Вільде: опублікувала літературно-критичний нарис «Ірина Вільде» (Київ, 1962), уклада бібліографічну персоналію письменниці (у співавторстві з Є. М. Лазебою, Львів, 1972), опублікувала низку статей про І. Вільде як лауреата Шевченківської премії, у співавторстві підготувала сценарій вистави за романом «Сестри Річинські», уклала збірник «Ірина Вільде: незбагненне серце» (Львів, 1990). До кінця життя працювала над укладанням повної біобібліографічної персоналії І. Вільде (у співавторстві) та збірником спогадів та листування письменниці, який не встигла закінчити.

Укладач численних біобібліографічних персоналій українських вчених-бібліографів, книгознавців, письменників: «Ірина Вільде» (у співавт. з Є. М. Лазебою. — Львів, 1972); «Лукія Лук'янівна Гумецька: до 80-річчя від дня народження» (у співавт. з Г. В. Войтів. — Львів, 1981); «Ярослав Галан (1902–1982): (до 80-річчя від дня народження)» (Львів, 1982); Марія Миколаївна Мольнар-Мундяк (1928–1958) (до ІХ Міжнар. конгр. славістів в Києві)" (Львів, 1983) «Григорій Антонович Нудьга: (до 75-ліття від дня народження)» (у співавт. з О. Д. Кізликом. — Львів, 1987); «Степан Васильович Щурат: (до 80-річчя від дня народження)» (Львів, 1988); «Дмитро Павличко: у 2 ч.» (М. Вальо — керівник кол. і уклад. — Львів, 1989). Автор своєрідного жанру бібліографічного дослідження, в якому до біобібліографічної персоналії додано архівні матеріали — листи, спогади. Таке поєднання розширює рамки бібліографії як вузько прикладної науки, надаючи їй статусу просопографічного дослідження. Прикладом таких публікацій є підготовані і упорядковані М. Вальо збірники «Марія Деркач (1896–1972): Бібліографічний покажчик. Спогади. Розвідки. Листи» (Львів, 1999); «Зеновія Франко (1926–1991): Статті. Спогади. Матеріали» (Львів, 2003). Уперше таке поєднання застосувала, додавши до власної біобібліографічної персоналії (упоряд. Т. Кульчицька, 2001) спогади «Мої учителі».

Окремим аспектом наукових зацікавлень вченої стало дослідження славістичної бібліографії під кутом зору відображення в ній літературної україніки. У цьому руслі М. Вальо опублікувала монографію «Відображення в радянській бібліографії зв'язків української літератури з літературами братніх народів СРСР» (1981), бібліографічний покажчик «Матеріали до бібліографії бібліографій зв'язків української літератури з літературами зарубіжних слов'ян» (1983), бібліографічний покажчик перекладів польської літератури українською мовою і критичних праць про неї в Україні за 1800–1980 рр. (складова частина п‘ятитомної праці «Українська література в загальнослов'янському і світовому літературному контексті» (т. 4, 1991), цінну розвідку «Концепції і проблеми слов'янської і славістичної бібліографії» (1999) та ін. Дослідниця історії українського книгознавства та бібліографії, автор статей та досліжень про українських бібліографів: Ю. Меженка, І. Калиновича, Л. Ільницьку, В. Полєка, М. Деркач, а також про книгознавчу діяльність М. Возняка, видавничу діяльність Українського педагогічного товариства «Рідна Школа» за 1881–1939 рр., про діяча української видавничої справи Я. Оренштайна. Вперше в історії української бібліографії досліджувала бібліографічну діяльність І. Франка (зб. «Іван Франко. Бібліографічна спадщина: зб. вибр. праць і матеріалів», Львів, 2008).

Автор публікацій з історії бібліотекознавства, зокрема, співавтор колективної праці «Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника АН УРСР : історичний нарис» (Львів, 1989), розвідки «Діяльність відділу наукової бібліографії, 1963–2010 рр.» (2010) та ін.

Автор низки публікацій історико-краєзнавчого характеру. Так, у збірнику «Подорожі в українські Карпати» були опубліковані цінні зразки подорожніх нарисів 19—п. 20 ст. Цінним внеском у розвиток історичного краєзнавства стали публікації про маловідомого в Україні мандрівника французького походження, професора львівського університету Б. Гакета, зініційовані вченою. Це, зокрема, зб. «Бальтазар Гакет і Україна» (Львів, 1997), публікацією якого авторка повернула в культурний обіг унікальну чотиритомну працю Б. Гакета — опис його подорожей в Карпати (1788–1795) та на південь України (1797). Для цього видання вчена уклала бібліографію праць Б. Гакета та літератури про нього. Вагомим є також упорядкований нею (разом з М. Крілем) збірник «Бальтазар Гакет — дослідник Південно-Східної і Центральної Європи» (Львів, 2000).

Бібліографічні покажчики, збірникиРедагувати

 • Ірина Вільде : бібліогр. покажчик / у співавт. з Є. М. Лазебою. — Львів, 1972. — 66 с.;
 • Антифашистский конгресс работников культуры во Львове 1936 года : библиогр. указ. / в соавт.с Е. М. Лазебой и др. — Львов, 1978. — 62 с.;
 • Лукія Лук'янівна Гумецька : бібліогр. покажчик : до 80-річчя від дня народження / у співавт. з Г. В. Войтів. — Львів, 1981. — 47 с.;
 • Ярослав Галан (1902–1982) : бібліогр. покажчик : (до 80-річчя від дня народження). — Львів, 1982. — 354 с.;
 • Марія Миколаївна Мольнар-Мундяк (1928–1958) : бібліогр. покажчик (до ІХ Міжнар. конгр. славістів в Києві). -Львів, 1983. — 28 с.;
 • Матеріали до бібліографії бібліографій зв'язків укр. літ. з літ. зарубіжних слов'ян. — (До IX Міжнар.конгр. славістів). — Львів, 1983. — 27 с.;
 • Григорій Антонович Нудьга : бібліогр. покажчик : (до 75-ліття від дня народження) / у співавт. З О. Д. Кізликом. — Львів, 1987. −67 с.;
 • Степан Васильович Щурат : бібліогр.покажчик : (до 80-річчя від дня народження). — Львів, 1988. — 40 с.;
 • Львівська наукова бібліотека ім..В. Стефаника АН УРСР : іст. нарис. / серед авт. колективу М. А. Вальо. — Львів, 1989. — 203 с.;
 • Дмитро Павличко : Бібліогр. покажчик у 2 ч. / М. Вальо — керівник кол. і уклад. -Львів, 1989. — Ч.1. — 324 с.; Ч.ІІ. — С. 327–547;
 • Польська література // Українська література в загальнослов'янському і світовому літературному контексті. — Т.4. Література країн Центральної і Південно-Східної Європи на Україні : матеріали до бібліографії (початок XIX — 1980 рр.). — Київ : Наук.думка, 1991. -С.133-269. М.Вальо — співред.тому;
 • Бальтазар Гакет і Україна : статті і матеріали / автор-упорядн. М. А. Вальо. — Львів, 1997. −151 с.; іл., карти.;
 • Матеріали до вивчення життя і наукової діяльності Б. Гакета : Автобіографія вченого; Листи до барона Карла Еренберга фон Молля; Бібліографія праць Б. Гакета; Література про Б. Гакета. — Львів, 1997. — 151 с.;
 • Марія Деркач (1896–1972) : Бібліогр. покажчик. Спогади. Розвідки. Листи. / автор-упорядн. М. А. Вальо. — Львів, 1999. — 271 с.;
 • Листи Юрія Меженка до львів'ян : Автор-упорядн. М. А. Вальо. — Львів, 2000. — 185 с.;
 • Зеновія Франко (1926–1991) : Статті. Спогади. Матеріали / упоряд. і наук. ред. М. А. Вальо. — Львів, 2003.- 368 с.;
 • Іван Франко : бібліографічна спадщина : збірн. вибр. праць і матеріалів / упоряд., передм., прим. М. А. Вальо; наук. ред. М. Ф. Нечиталюк; ЛНБ України ім. В. Стефаника. — Львів, 2008. — 730 с.

Вибрані праці з бібліографознавства і книгознавстваРедагувати

 • Товарищество имени Шевченко (Наукове товариство ім. Шевченка, НТШ) // Советская историческая энциклопедия. — Т.14. — 1975. — С.265;
 • Видання Академії наук СРСР у фондах бібліотеки [ ім. В. Стефаника АН УРСР] // Книга і знання : темат. зб. наук. праць. — Львів, 1974. — С.142-158;
 • Відображення в радянській бібліографії зв'язків української літератури з літературами народів СРСР / АН УРСР; ЛНБ ім. В. Стефаника. — К.: Наук. думка, 1981. — 125 с.;
 • Научно-исследовательская деятельность Львовской научной библиотеки им. В. Стефаника АН УССР (1940–1982) // Из истории академических библиотек : сб. науч. трудов. — Москва, 1983. — С.73-104;
 • Библиографические источники по изучению латышско-украинских литературных связей // 400 лет книжного дела в Латвии. — Рига, 1988. — С.80-82;
 • Іван Франко в бібліографії зарубіжних слов'ян // Іван Франко і світова культура : мат. Міжнар. симпозіуму ЮНЕСКО. — Київ : Наук. думка, 1990. — Кн. 1. — С.385-387;
 • Внесок ЛНБ ім. В. Стефаника АН УРСР у бібліографознавство і книгознавство УРСР // Бібліотека — скарбниця духовності: міжнар. наук. конф. до 50-річчя ЛНБ ім. В. Стефаника. — К.: Наук. думка, 1993. — С.16-32;
 • Л. Захер-Мазох і Україна // Літературний Львів, 1993, IV, № 5. [Архівовано 30 березня 2022 у Wayback Machine.];
 • Бібліографія зв'язків української літератури з літературами західних і південних слов'ян // ІІІ Міжнар. конгрес україністів. — Харків, 1996. — К.1996. — С.207-215;
 • Видавнича діяльність Якова Оренштайна в контексті укр. культури : [передмова] // Яків Оренштайн — феномен укр. видавничої справи : каталог виставки (до 120-річчя від дня народження). — Львів, 1998. — С.6-13; С.17-24. — укр. та нім. мовами; пер. нім. В. Вольдан;
 • До питання про банки даних з українознавства / Марія Вальо, Луїза Ільницька // ПРОΣФΩNEMA : іст. та філол. розвідки, присвячені 60-річчю акад. Ярослава Ісаєвича. — Львів, 1998. — С.139-143;
 • Ільницька Луїза Іванівна // Українська журналістика в іменах; за ред. М. М. Романюка. — Львів,1999. — Вип. 6. — С.113-118;
 • Ільницький Микола Миколайович // Там само. — С.118-124;
 • Концепції і проблеми слов'янської бібліографії [Доповідь на XVI бібліотекозн. конф. в Іллінойському ЦНТІ, Урбана-Шампейн (США) // Вісник Книжкової палати України. — 1999. — № 6. — С. 4-7; Записки НТШ ;
 • Archiwum Władysława Tadeusza Wisłockiego w zbiorach Lwowskiej Biblioteki Narodowej im. W. Stefanyka NAN Ukrainy // Komunikaty Mazursko — Warmińskie. — Olsztyn, 1999. — N 1 (223). — S. 117–121 ;
 • Книгознавча діяльність українського Педагогічного товариства «Рідна школа» (1881–1939) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. — Львів, 2000. — Вип.7/8. — С.102-112;
 • «Руська Трійця»; «Русалка Дністровая» у бібліографії // Шашкевичіана : зб. наук. праць. — Львів; Вінніпег, 2000. — Вип. 3/4. — С. 331–337;
 • Україніка в сорабістичній бібліографії / Питання сорабістики / Ін-т славістики ЛНУ ім. І. Франка; Сербський ін-т в Будишані. — Львів, 2000. — С.215-219;
 • Україніка в польській ретроспективній бібліографії XIX — половині ХХ ст.// Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. — Львів, 2005. — Вип. 13. — С.18-38;
 • Про наукові засади редакторської підготовки видань «Русалки Дністрової» // Шашкевичіана : зб. наук. праць. — Львів, 2004. — Вип. 5/6. — С.90-93; Додатки: С.93-110;
 • Вчений рідкісного таланту та одержимості : [передмова] // Олег Купчинський : біобібліогр. покажчик (до 70-річчя від дня народження) / НАН України. ЛНБ ім. В. Стефаника. — Львів, 2006. — С.3-15 ; Варшавські українознавчі зошити. Вип. 19-20 : Studia Ucrainica. — Варшава, 2005. — С. 483–488;
 • Одержима наукою та Україною : [передмова] // Лариса Крушельницька : біобібліогр. покажчик / НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника. — Львів, 2008.- С. 3-8;
 • Визнаний фахівець з питань бібліографії та книгознавства Луїза Ільницька [з нагоди 70-річчя від дня народження] // Бібліотечний вісник. — 2009. — № 5. — С.54-56;
 • Науковий здобуток у бібліографії та книгознавстві : [передмова] // Луїза Ільницька : біобібліогр. покажчик : (до 70-річчя від дня народження) / ЛННБУ ім. В. Стефаника. — Львів, 2009. — С.5-16;
 • Універсум бібліографічної спадщини Івана Франка //Записки НТШ. — Т. CCLVII, 2009. — С.94-133;
 • Діяльність відділу наукової бібліографії, 1963–2010 рр. // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірн. наук. праць — Львів, 2010. — Вип. 2 (18). — С.181-206;
 • Остання прижиттєва праця академіка М. Возняка // Іван Франко : дух, наука, думка, воля : матеріали наук. конгресу, присвяч. 150-річчю від дня народження І. Франка. — Львів, 2010. — С.789-793
 • Назавжди — під одним дахом. Незалежний журнал РІЧ, www.ri4.lviv.ua, 23.02.2011 — Рец. на кн.: Олена Степанів — Роман Дашкевич. Спогади нариси / упоряд. Г. Сварник, А. Фелонюк; Львівське відділення ІУАД ім. М. С. Грушевського НАН України. — Львів: Літературна агенція «Піраміда»,2009. — 638 с., XLVIII c., іл.[недоступне посилання з червня 2019]
 • Крім того опубліковано до двадцяти статей, здебільшого про польських письменників ХХ ст. в ЕСУ.

Література про М. ВальоРедагувати

 • Марія Вальо : бібліограф. покажчик. Мої учителі: спогади / упоряд. Кульчицька Т.; АН УРСР, ЛНБ ім. В. Стефаника. — Львів, 2001. — 171 с.; іл.
 • Марія Вальо : Бібліогр. покажч. / ред.: Л. І. Ільницька; НАН України. Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника. - Л., 2001. - 199 c.
 • Кульчицька Т. Марія Андріївна Вальо (до 55-річчя наук. діяльності) // Бібліотечний вісник. — 2005. — № 3. — С.68-70;
 • Комариця М. М. Марія Андріївна Вальо // ЕСУ. — 2005. — Т.4. — С.55;
 • Кухар Р. До п'ятидесятиріччя наукової діяльності Марії Вальо // Верховина : літ. мозаїка . — Вікторія, США. — 2002. — № 14. — С.14-15 ;
 • Зайцев Ю. Вальо Марія // Енциклопедія Львова. — Львів: Літопис, 2007. — Т.1. — С.324;
 • Соболь Валентина . Марії Вальо — 80 // Варшавські українознавчі зошити. Вип. 21-22. : Studia ucrainica. — Варшава, 2006. — 345–347;
 • Соболь В. З Іриною Вільде та Бальтазаром Гакетом // Культура і життя. — 2005. — 2 листоп. (№ 42-43). — С.7;
 • Кривенко М. Мандрівниця у світах бібліографії і літературознавства : [до 80-річчя від дня народж. М. Вальо] / М. О. Кривенко // Культура і життя. — 2005. — 2 листоп., (№ 42-43). — С.7 ;
 • Єдлінська У. [Рецензія] / Уляна Єдлінська // Вісник НТШ. — 2009. — Ч.42, осінь-зима. — С.66-67. — Рец. на кн. : Іван Франко. Бібліографічна спадщина: зб. вибр. праць і матеріалів / НАН України. ЛНБ ім. В. Стефаника; упоряд., передм., коментарі та прим. М. А. Вальо; наук. ред. М. Ф. Нечиталюк. — Львів, 2008. — 730 с.;
 • Єдлінська У. Марія Вальо у контексті зламу епох // Незалежний журнал РІЧ, www.ri4.lviv.ua, 29.07.2010[недоступне посилання з червня 2019];
 • Вальо Марія Андріївна, некролог від колективу ЛНБУ ім. Стефаника // Високий Замок, № 98 (4478), 3-5.06.2011;
 • У Пам'ять Марії Вальо // Галицька зоря, 21.06.2011;
 • Татомир Я.: Збирач історій // Незалежний журнал РІЧ, www.ri4.lviv.ua, 07.02.2012[недоступне посилання з червня 2019].

ПосиланняРедагувати