Відкрити головне меню

Іва́н Дми́трович Бе́х — дійсний член Національної академії педагогічних наук України, доктор психологічних наук, професор, директор Інституту проблем виховання НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України.

Іван Дмитрович Бех
Народився 9 жовтня 1940(1940-10-09) (78 років)
Громадянство Україна
Діяльність психолог
Посада директор Інституту проблем виховання НАПН України
Науковий ступінь доктор психологічних наук
Аспіранти, докторанти Поліщук Валерій Миколайович
Нагороди
Орден «За заслуги» ІІ ступеня
Почесна грамота Верховної Ради України
Почесна грамота Кабінету Міністрів України
Нагрудний знак МОН України «Василь Сухомлинський»

ЖиттєписРедагувати

Народився 9 жовтня 1940 р. в с. Олексіївці (тепер селище міського типу Вільча) Поліського району Київської області.

1947—1954 рр. — навчався в Олексіївській семирічній школі.

1954—1957 рр. — навчався в Поліській середній школі № 1.

1959—1964 рр. — навчався на педагогічному факультеті Київського державного педагогічного інституту імені М. Горького.

1964—1965 рр. — вчитель Нікольсько–Пустинської допоміжної школи–інтернату Києво–Святошинського району Київської області.

1965—1970 рр. — вихователь і вчитель Дарницького дитячого будинку м. Києва.

1970—1974 рр. — вихователь допоміжної школи–інтернату № 10 Дарницького району м. Києва.

1974 р. — видання першої статті «Формирование у школьников умений классификации как компонента способности к самообразованию», надрукованій у збірнику «Взаимосвязь школьного и внешкольного образования взрослых» (Л., 1974).

1974—1976 рр. — молодший науковий співробітник Київської лабораторії Науково–дослідного інституту загальної педагогіки і педагогічної психології Академії педагогічних наук СРСР.

1976—1977 рр. — молодший науковий співробітник лабораторії психології праці Науково–дослідного інституту психології УРСР.

1977—1978 рр. — молодший науковий співробітник лабораторії психології навчання Науково–дослідного інституту психології УРСР.

1978 р. — захист кандидатської дисертації на тему «Формування у школярів узагальнених способів розв'язання практичних завдань (на матеріалі ручної праці у 2–му класі)».

1978—1979 рр. — старший науковий співробітник лабораторії психології навчання Науково–дослідного інституту психології УРСР.

1979—1983 рр. — завідувач лабораторії психології трудового виховання Науково–дослідного інституту психології УРСР.

1983—1993 рр. — голова профспілкового комітету Науково–дослідного інституту психології УРСР.

1983—1991 рр. — завідувач лабораторії психології формування особистості молодшого школяра Науково–дослідного інституту психології УРСР.

1991—1993 рр. — провідний науковий співробітник відділу виховання і соціальної психології Інституту психології АПН України.

1993 р. — завідувач лабораторії психологічних основ розвитку довільності поведінки особистості Інституту психології АПН України.

1993—1996 рр. — заступник директора з наукової роботи Інституту дефектології АПН України.

1993—1998 рр. — голова об'єднаного профспілкового комітету Академії педагогічних наук України.

1995 р. — отримав звання професора.

1996—1998 рр. — директор–організатор Інституту проблем виховання АПН України.

1997 р. — член–кореспондент АПН України.

З 1998 р. — директор Інституту проблем виховання АПН України, голова спеціалізованої ученої ради в Інституті проблем виховання АПН України.

1999 р. — дійсний член АПН України.

2002 р. — присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

2002—2005 рр. — голова науково–методичної комісії з фізичного виховання Міністерства освіти і науки України.

2003 р. — заступник голови редакційної колегії журналу «Світ виховання».

Творчий доробокРедагувати

Іван Дмитрович Бех — відомий український вчений, спеціаліст у сфері методології, теорії, технологій виховання. Його шлях до цих аспектів наукового знання визначився у першу чергу запитами широкої соціальної практики, проблемами освіти стосовно підвищення ефективності духовно–морального виховання і розвитку підростаючої особистості. У центрі теоретичних й експериментальних досліджень І. Д. Беха була проблема створення педагогіки виховання, яка б ґрунтувалася на сучасних філософсько–гуманістичних ідеях існування людини, її прагненні до вищих смислів життя. Такий науково–світоглядний масштаб вимагав від вченого виходу за рамки традиційного педагогічного підходу і доцільного синтезу цілого ряду наукових дисциплін: педагогічної і соціальної психології, психології спілкування, емоцій і мотивації, педагогіки суб'єкт–суб'єктної взаємодії і вчинку.

Дослідженням І. Д. Беха з теорії виховання властиві наукова принциповість і фундаментальність, глибина теоретичного змісту і широта узагальнень. Учений розробив концептуальну схему, крізь призму якої аналізує духовно–моральний світ особистості в шкільному онтогенезі. Здійснив продуктивний синтез теорії культурно–історичного розвитку вищих психічних функцій, гуманістичної психології та педагогіки, теорії почуттів і на цій основі створив дієву теорію сходження особистості до духовно–моральної культури людства. Експериментально–генетичний метод у становленні особистості дав дослідникові можливість запропонувати високоефективні технології виховання й розвитку суб'єкта, що ґрунтуються на принципах свідомості та самосвідомості.

Доля дитини, її виховання й розвиток є стрижнем не тільки наукових, а й життєвих, особистісних інтересів ученого.

Ним створено теорію особистісно-орієнтованого виховання, оригінальну концепцію правиловідповідної суб'єкт-суб'єктної взаємодії та концепцію вчинку.

І. Д. Бех є автором понад 647 наукових праць, підготував 31 доктора і більше 51 кандидата наук.

Під науковим керівництвам і консультуванням І. Д. Беха розгорнута науково-орієнтована освітня практика. На експериментальних майданчиках всеукраїнського рівня ведеться апробування інноваційних навчально-виховних моделей та відповідних розвивальних технологій, що дозволяє якісно удосконалювати сучасний повчально-виховний процес.

НагородиРедагувати

Бех Іван Дмитрович нагороджений:

Основні публікаціїРедагувати

 1. Бех І. Д. Про поєднання розумових і практичних дій в навчальній діяльності молодших школярів(на матеріалі ручної праці та природознавства) // Психологія: Республік. наук.-метод. зб. / М-во освіти УРСР. — К., 1976. — Вип. 15. — С. 77-84.
 2. Бех І. Д. Формирование у школьников обобщенных способов решения практических задач (на материале ручного труда во 2 кл.): Автореф. дис… канд. психол. наук: 19.00.07 / НИИ психологии УССР. — К., 1977. — 25 с.
 3. Бех І. Д. Важливий аспект психологічної підготовки дітей до праці // Почат. шк. — 1978. — № 3. — С. 19.
 4. Бех І. Д. Формування узагальнених способів розв'язування задач з трудового навчання // Мислення в діяльності молодших школярів / За ред. Г. С. Костюка, Г. О. Балла. — 1981. — Розд. 6. — С. 113—134.
 5. Бех І. Д. Деякі психологічні аспекти трудового виховання школярів // Рад. шк. — 1982. — № 2. — С. 23-27.
 6. Бех І. Д. Психологічні особливості навчальної діяльності школярів // Почат. шк. — 1982. — № 4. — С. 53-57.
 7. Бех І. Д. Праця — головний вихователь школярів: Психол. аспект труд. виховання мол. школярів. — К.: Т-во «Знання» УРСР, 1983. — 32 с. — (Сер. 7 «Педагогічна»; № 9). — Бібліогр.: с. 31-32.
 8. Бех І. Д. Батькам про трудове виховання дітей у сім'ї / С. Д. Максименко, І. Д. Бех// Почат. шк. — 1984. — № 9. — С. 57-63.
 9. Бех І. Д. Психологічні умови поєднання навчання і праці як фактор морального розвитку школярів // Рад. шк. — 1984. — № 11. — С. 23-26.
 10. Бех І. Д. Психологічні особливості розвитку моральних властивостей особистості // Рад. шк. — 1987. — № 12. — С. 11-15.
 11. Бех І. Д. Психологические основы нравственного развития личности: Автореф. дис… д-ра психол. наук: 19.00.07 / Киев. гос. пед. ин-т им. М. П. Драгоманова. — К., 1992. — 42 с. — Библиогр.: с. 39-42.
 12. Бех І. Д. Психологічні основи застосування генетико-моделюючого методу у моральному вихованні особистості // Психологія: Республік. наук.-метод. зб. / Наук.-дослід. ін-т психології України. — К., 1992. — Вип. 38. — С. 11-19.
 13. Бех І. Д. Психологічні умови ефективності виховної дії // Рід. шк. — 1992. — № 1. — С. 41-46.
 14. Бех І. Д. Вивчення особистості молодшого школяра // Почат. шк. — 1993. — № 3. — С. 6-10.
 15. Бех І. Д. Довільна поведінка школяра як мета виховання // Рід. шк. — 1993. — № 9. — С. 29-32.
 16. Бех І. Д. Психологічний аналіз довільної поведінки особистості // Психологія: Наук.-метод. зб. / Ін-т систем. досліджень освіти. — К., 1993. — Вип. 41. — С. 3-10.
 17. Бех І. Д. Відповідальність особистості як мета виховання // Почат. шк. — 1994. — № 9/10. — С. 4-8.
 18. Бех І. Д. Концепція виховання особистості // Рад. шк. — 1991. — № 5. — С. 40-47.
 19. Бех І. Д. Моральність особистості у психологічному ракурсі // Філософ. і соціол. думка. — 1994. — № 3/4. — С. 172—184.
 20. Бех І. Д. Особистість народжується у сім'ї: [Основні вихов. цінності сім'ї] // Почат. шк. — 1994. — № 2. — С. 8-10.
 21. Бех І. Д. Психологічна суть гуманізму у вихованні особистості // Педагогіка і психологія. — 1994. — № 3. — С. 3-12.
 22. Бех І. Д. Від волі до особистості. — К.: Україна-Віта, 1995. — 202 с.
 23. Бех І. Д. Гуманізм у вихованні підростаючої особистості // Рід. шк. — 1995. — № 9. — С. 23-25.
 24. Бех І. Д. Теоретичні засади навчання і розвитку аномальних дітей // Педагогіка і психологія. — 1995. — № 4. — С. 147—155.
 25. Бех І. Д. Особистісно зорієнтовані технології виховання // Психологія і педагогіка життєтворчості: [Наук.-метод. посіб.] / Ін-т змісту і методів навчання та ін. — К., 1996. — Ч. 1, розд. 2. — С. 283—298.
 26. Бех І. Д. Проблема методів виховання в сучасній школі // Педагогіка і психологія. — 1996. — № 4. — С. 136—141.
 27. Бех І. Д. Спадкові передумови розвитку особистості // Рід. шк. — 1996. — № 7. — С. 2-5.
 28. Бех І. Д. Виховання в особистісному вимірі // Мистецтво життєтворчості особистості: У2 ч. — К., 1997. — Ч. 2: Життєтворчий потенціал нової школи, розд. 3. — С. 55-95.
 29. Бех І. Д. Духовні цінності в розвитку особистості // Педагогіка і психологія. — 1997. — № 1. — С. 124—129.
 30. Бех І. Д. Категорія «ставлення» в контексті розвитку образу «Я» особистості // Педагогіка і психологія. — 1997. — № 3. — С. 9-21.
 31. Бех І. Д. Цінності як ядро особистості // Цінності освіти і виховання: Наук.-метод. зб. / За заг. ред. О. В. Сухомлинської та ін. — К., 1997. — С. 8-11.
 32. Бех І. Д. Наукове розуміння особистості як основа ефективності виховного процесу // Почат. шк. — 1998. — № 1. — С. 2-6.
 33. Бех І. Д. Образ «Я» як мета формування і розвитку особистості // Педагогіка і психологія. — 1998. — № 2. — С. 30-40.
 34. Бех І. Д. Ядро особистості у фокусі виховання // Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників П'ятих Костюків. читань. — К., 1998. — Т. 1. — С. 135—144.
 35. Бех І. Д. Біля витоків сутності особистості // Шлях освіти. — 1999. — № 2. — с. 10-14.
 36. Бех І. Д. Виховання підростаючої особистості на засадах нової методології // Педагогіка і психологія. — 1999. — № 3. –С. 5-14.
 37. Бех І. Д. Науковий підхід — запорука виховного успіху педагога // Почат. шк. — 1999. — № 11. — С. 1-5.
 38. Бех І. Д. Особистісно-зорієнтоване виховання: шляхи реалізації // Рід. шк. — 1999. — № 12. — С. 13-16.
 39. Бех І. Д. Дві експериментально-виховні стратегії — два етапи розвитку педагогічної науки // Педагогіка і психологія. — 2000. — № 3. — С. 5-15.
 40. Бех І. Д. Молодший школяр у виховному просторі міжособистісних взаємин // Почат. шк. — 2000. — № 5. — С. 1-3.
 41. Бех І. Д. Формувати у дитини почуття цінності іншої людини // Педагогіка толерантності. — 2001. — № 2. — С. 16-23.
 42. Бех І. Д. Інтеграція як освітня перспектива // Почат. шк. — 2002. — № 5. — С. 5-6.
 43. Бех І. Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. — К.: Либідь, 2003. — 280 с.
 44. Бех І. Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн. 2: Особистісно орієнтований підхід: науково-теоретичні засади. — К.: Либідь, 2003. — 344 с.
 45. Бех І. Д. Організація правиловідповідного виховання // Освіта і упр. — 2003. — № 4. — С. 86-93.
 46. Бех І. Д. Психологічний супровід особистісно орієнтованого виховання // Почат. шк. — 2003. — № 3. — С. 1-6.
 47. Бех І. Д. Технологія інтимно-особистісного спілкування // Педагогіка і психологія. — 2003. — № 1. — С. 17-29.
 48. Бех І. Д. Духовна енергія вчинку: [Наук.-метод. посіб.] / М-во освіти і науки України. Наук.-метод. центр та ін. — Рівне, 2004. — 43 с.
 49. Бех І. Д. Вчинок у вихованні гуманістично спрямованої особистості // Світ виховання. — 2004. — № 1. — С. 9-15.
 50. Бех І. Д. Зміст правиловідповідного виховання особистості // Пед. думка. — 2004. — № 4. — С. 3-13.
 51. Бех І. Д. Інваріанти виховання особистості // Директор шк. — 2004. — Груд. (№ 45). — С. 16-20.
 52. Бех І. Д. Концепція правиловідповідного виховання // Дошкіл. виховання. — 2004. — № 11. — С. 3-7.
 53. Бех І. Д. Моральний розвиток особистості в історико-педагогічному осмисленні // Рід. шк. — 2004. — № 1. — С. 16-19.
 54. Бех І. Д. Педагогіка успіху: виховні втрати та їх подолання // Педагогіка і психологія. — 2004. — № 4. — С. 5-15.
 55. Бех І. Д. Почуття сердечності у виховній спадщині В. О. Сухомлинського // Світ виховання. — 2004. — № 3. — С. 21-23.
 56. Бех І. Д. Почуття успіху у вихованні особистості // Почат. шк. — 2004. — № 12. — С. 1-3.
 57. Бех І. Д. Почуття успіху у вихованні особистості // Почат. шк. — 2005. — № 1. — С. 3-4.
 58. Бех І. Д. Психологічні резерви виховання особистості // Рід. шк. — 2005. — № 2. — С. 11-13.
 59. Бех І. Д. Виховання особистості: Сходження до духовності. — К.: Либідь, 2006.
 60. Бех І. Д. Програма патріотичного виховання дітей та учнівської молоді. — К.: Інститут проблем виховання АПН України, 2006.
 61. Бех І. Д. Принципи інноваційної освіти // Освіта і управління. — 2005. — Т.8.
 62. Бех І. Д. Педагогічне умовляння: концептуальні засади методу // Науковий вісник Миколаївського державного університет: Збірник наукових праць. Миколаїв: МДУ, 2007. — Випуск 15: Педагогічні науки. — С.40-54.
 63. Бех І. Д. Поступ особистості до відданості чеснотам // Початкова школа. — 2007. — № 4. — С.7-11.
 64. Бех І. Д. Життя як цінність у культурно-виховній інтерпретації В. О. Сухомлинського // Рідна школа. — 2007. — № 1. — С. 7-8.
 65. Бех І. Д. Духовний розвиток особистості: поступ у незвідане // Педагогіка і психологія. — 2007. — № 1(54). — С. 5 — 27.
 66. Бех І. Д. Метод педагогічного умовляння у вихованні особистості // Шкільний світ. — 2007. — № 34(402). — С. 2-8.
 67. Бех І. Д. Виховний процес з глибинним психозануренням як інноваційний задум // Педагогіка і психологія. — 2007. — № 4 (57). — С. 5-20.
 68. Бех І. Д. Національна ідея в становленні громадянина-патріота України (Програмно-виховний контекст). — К.: АПН України, Інститут проблем виховання, 2008. — 39 с.
 69. Бех І. Д. Психомаяки у виховному процесі // Соціальний педагог. — 2008. № 5 (17). — С.10-22.
 70. Бех І. Д. Виховний процес у силовому полі психоактиваторів // Світ виховання. — 2008. — № 2.
 71. Бех І. Д. Сучасне виховання: інноваційні горизонти // Завуч. — № 22 (352). — 2008. — С. 4-33.
 72. Бех І. Д. Естетика духовності В. О. Сухомлинського // Рідна школа. — 2008. № 9. — С.3-4.
 73. Бех І. Д. Виховання особистості: підручник / Іван Дмитрович Бех. — К.: Либідь, 2008. — 848 с.
 74. Бех І. Д. Психологічні джерела виховної майстерності [навчальний посібник] / Бех Іван Дмитрович. — К.: «Академвидав». — 2009. — 248 с.
 75. Бех І. Д. Гідність як духовний геном особистості // Педагогіка і психологія. — 2009. — № 1(62). — С. 76-89.
 76. Бех І. Д. Теоретико-прикладний сенс компетентного підходу у педагогіці // Виховання і культура. — 2009. — № 1-2 (17-18). — С.5-7.
 77. Бех І. Д. Компетентнісний підхід у сучасній освіті // Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технологія. — К.: Генезис. — 2009. — с. 21-24.
 78. Бех І. Д. Життя особистості у духовному діапазоні // Рідна школа. — 2009. — № 11 (959). — С. 7 — 17.
 79. Бех І. Д. Правиловідповідне виховання технологічних надбаннях педагога // Класний керівник. — 2009. — № 23 (59). — С.2-22.
 80. Бех І. Д. Життя особистості у духовному обрисі: науково-методичний посібник / Іван Дмитрович Бех. — Рівне: РДГУ, 2010. — 118 с.
 81. Бех І. Д. Життя особистості як шлях до духовної далини // Педагогіка і психологія. — 2010. — № 3(68). — С. 15-32.
 82. Бех І. Д. Совість: психологічна сутність та механізм виховання // Рідна школа. — 2011. — № 1-2 (973—974). — С. 3-7.
 83. Бех І. Д. Життя особистості у просторі духовності // Початкова школа. — 2011. — № 2. — С. 4-6.
 84. Бех І. Д. Виховні закони у благодійному житті особистості // Рідна школа. — 2011. — № 6. — С.39-42.
 85. Бех І. Д. Я як джерело духовного саморозвитку особистості // Педагогіка і психологія. — 2011. — № 3(72). — С. 5-16.
 86. Бех І. Д. Духовна безпечність- напруженість у вихованні та розвитку особистості / Естетика і етика педагогічної дії: зб. наук. пр. / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. — Випуск 1. — К., Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2011. — 59-68.
 87. Бех І. Д. Рефлексія у духовному «Я» особистості // Рідна школа. — 2011. — № 8-9 (980—981). — С.9-14.
 88. Бех І. Д. Я як джерело духовного саморозвитку особистості // Педагогіка і психологія. — 2011. — № 3 (72). — С. 5-16.
 89. Бех І. Д. Особистість у просторі духовного розвитку: навч. посіб. / І. Д. Бех. — К.: Академвидав, 2012. — 256 с. — (Серія «Альма-матер»).
 90. Бех І. Д. Психологія духовності В. О. Сухомлинського: спроба методологічної рефлексії // В. О. Сухомлинський у роздумах сучасних українських педагогів: монографія / упоряд.: О. В. Сухомлинська, О. Я. Савченко; авт..кол.: О. В. Сухомлинська, О. Я. Савченко, В. С. Курило, І. Д. Бех та ін. — Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. — С. 150—167.
 91. Бех І. Д. Рефлексивно-експліцитний метод у вихованні особистості // Рідна школа. — 2012. — № 12. — С.3-7.
 92. Бех І. Д. Духовно-ціннісне переживання навчального матеріалу: сутність та виховна роль // Педагогіка і психологія. — 2013. — № 1 (78). — С. 63-66.
 93. Бех І. Д. Ідентифікація у вихованні особистості // Рідна школа. — 2013. — № 4-5. — С.20-25.
 94. Бех І. Д. Виховний процес в осягнутих глибинах / І. Д. Бех // Шкільний світ: Спецвипуск «Виховний процес в осягнутих глибинах». — № 5 (685). — 2014. — С. 4–41.
 95. Бех І. Д. Інноваційна виховна технологія: сутнісні положення і шляхи реалізації / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. — 2014. — № 1. — С. 12–17.
 96. Бех І. Д. Феномен одухотворення навчального змісту як виховний засіб / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. — 2014. — № 2. — С. 47–51.
 97. Бех І. Д. Гуманістична модель виховання / І. Д. Бех // Методист. — 2014. — № 6 (30). — С. 60–66.
 98. Бех І. Д. Наголос — державницьке виховання / І. Д. Бех // Освіта. — 2014. — № 47 (5638). — С. 3.
 99. Бех І. Д. Основы здоровья: учебник для 6-го кл. общеобразов. уч. зав. / И. Д. Бех, Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко, С. В. Страшко. — К.: Издательство «Алатон», 2014. — 200 с.
 100. Бех І. Д. Програма українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді / І. Д. Бех, К. І. Чорна // Методист. — 2014. — № 11 (35). — С. 11–25.
 101. Бех І. Д. Виховання як вища професійна майстерність педагога / І. Д. Бех // Новые технологии обучения. Науч.-метод.сб. / Институт инновационных технологий и содержания образования Министерства образования и науки Украины. — Киев, 2014. Вып. 81. — С. 24 –30.
 102. Бех І. Д. Патріотизм: сучасні ознаки та орієнтири виховання / І. Д. Бех // Рідна школа. — 2015. — № 1-2 (1021—1022). — С. 3–6.
 103. Бех І. Д. Дороговкази до духовності особистості / І. Д. Бех // «Якість неперервної освіти в умовах євроінтеграційних процесів: тенденції, проблеми, прогнози»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції — Чернівці, Друк ФОП Горюк, 2015. — C. 39–45.
 104. Бех І. Д. Державницьке виховання як суспільно-освітній пріоритет / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. — 2015. — № 2 (87). — С. 14–17.
 105. Бех І. Д. Вибрані наукові праці. Виховання особистості / І. Д. Бех // Вибрані наукові праці: у 2 тт.: Т.1/ Іван Дмитрович Бех. — Чернівці: Букрек, 2015. — 840 с. — (Серія «Школа майбутнього»).
 106. Бех І. Д. Вибрані наукові праці. Виховання особистості. / І. Д. Бех // Вибрані наукові праці: у 2 тт.: Т.2 / Іван Дмитрович Бех. — Чернівці: Букрек, 2015. — 640 с. — (Серія «Школа майбутнього»).
 107. Бех І. Д. Природа духовного у людини. Виховання довільної спонуки як засобу оволодіння вихованцем духовною цінністю / І. Д. Бех // Методист. — 2015. — № 11 (47). — С. 18–26.
 108. Бех І. Д. Виховання особистості: Сходження до духовності. — К.: Либідь, 2006.
 109. Бех І. Д. Програма патріотичного виховання дітей та учнівської молоді. — К.: Інститут проблем виховання АПН України, 2006.
 110. Бех І. Д. Принципи інноваційної освіти // Освіта і управління. — 2005. — Т.8.
 111. Бех І. Д. Педагогічне умовляння: концептуальні засади методу // Науковий вісник Миколаївського державного університет: Збірник наукових праць. Миколаїв: МДУ, 2007. — Випуск 15: Педагогічні науки. — С.40-54.
 112. Бех І. Д. Поступ особистості до відданості чеснотам // Початкова школа. — 2007. — № 4. — С.7-11.
 113. Бех І. Д. Життя як цінність у культурно-виховній інтерпретації В. О. Сухомлинського // Рідна школа. — 2007. — № 1. — С. 7-8.
 114. Бех І. Д. Духовний розвиток особистості: поступ у незвідане // Педагогіка і психологія. — 2007. — № 1(54). — С. 5 — 27.
 115. Бех І. Д. Метод педагогічного умовляння у вихованні особистості // Шкільний світ. — 2007. — № 34(402). — С. 2-8.
 116. Бех І. Д. Виховний процес з глибинним психозануренням як інноваційний задум // Педагогіка і психологія. — 2007. — № 4 (57). — С. 5-20.
 117. Бех І. Д. Національна ідея в становленні громадянина-патріота України (Програмно-виховний контекст). — К.: АПН України, Інститут проблем виховання, 2008. — 39 с.
 118. Бех І. Д. Психомаяки у виховному процесі // Соціальний педагог. — 2008. № 5 (17). — С.10-22.
 119. Бех І. Д. Виховний процес у силовому полі психоактиваторів // Світ виховання. — 2008. — № 2.
 120. Бех І. Д. Сучасне виховання: інноваційні горизонти // Завуч. — № 22 (352). — 2008. — С. 4-33.
 121. Бех І. Д. Естетика духовності В. О. Сухомлинського // Рідна школа. — 2008. № 9. — С.3-4.
 122. Бех І. Д. Виховання особистості: підручник / Іван Дмитрович Бех. — К.: Либідь, 2008. — 848 с.
 123. Бех І. Д. Психологічні джерела виховної майстерності [навчальний посібник] / Бех Іван Дмитрович. — К.: «Академвидав». — 2009. — 248 с.
 124. Бех І. Д. Гідність як духовний геном особистості // Педагогіка і психологія. — 2009. — № 1(62). — С. 76-89.
 125. Бех І. Д. Теоретико-прикладний сенс компетентного підходу у педагогіці // Виховання і культура. — 2009. — № 1-2 (17-18). — С.5-7.
 126. Бех І. Д. Компетентнісний підхід у сучасній освіті // Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технологія. — К.: Генезис. — 2009. — с. 21-24.
 127. Бех І. Д. Життя особистості у духовному діапазоні // Рідна школа. — 2009. — № 11 (959). — С. 7 — 17.
 128. Бех І. Д. Правиловідповідне виховання технологічних надбаннях педагога // Класний керівник. — 2009. — № 23 (59). — С.2-22.
 129. Бех І. Д. Життя особистості у духовному обрисі: науково-методичний посібник / Іван Дмитрович Бех. — Рівне: РДГУ, 2010. — 118 с.
 130. Бех І. Д. Життя особистості як шлях до духовної далини // Педагогіка і психологія. — 2010. — № 3(68). — С. 15-32.
 131. Бех І. Д. Совість: психологічна сутність та механізм виховання // Рідна школа. — 2011. — № 1-2 (973—974). — С. 3-7.
 132. Бех І. Д. Життя особистості у просторі духовності // Початкова школа. — 2011. — № 2. — С. 4-6.
 133. Бех І. Д. Виховні закони у благодійному житті особистості // Рідна школа. — 2011. — № 6. — С.39-42.
 134. Бех І. Д. Я як джерело духовного саморозвитку особистості // Педагогіка і психологія. — 2011. — № 3(72). — С. 5-16.
 135. Бех І. Д. Духовна безпечність- напруженість у вихованні та розвитку особистості / Естетика і етика педагогічної дії: зб. наук. пр. / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. — Випуск 1. — К., Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2011. — 59-68.
 136. Бех І. Д. Рефлексія у духовному «Я» особистості // Рідна школа. — 2011. — № 8-9 (980—981). — С.9-14.
 137. Бех І. Д. Я як джерело духовного саморозвитку особистості // Педагогіка і психологія. — 2011. — № 3 (72). — С. 5-16.
 138. Бех І. Д. Особистість у просторі духовного розвитку: навч. посіб. / І. Д. Бех. — К.: Академвидав, 2012. — 256 с. — (Серія «Альма-матер»).
 139. Бех І. Д. Психологія духовності В. О. Сухомлинського: спроба методологічної рефлексії // В. О. Сухомлинський у роздумах сучасних українських педагогів: монографія / упоряд.: О. В. Сухомлинська, О. Я. Савченко; авт..кол.: О. В. Сухомлинська, О. Я. Савченко, В. С. Курило, І. Д. Бех та ін. — Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. — С. 150—167.
 140. Бех І. Д. Рефлексивно-експліцитний метод у вихованні особистості // Рідна школа. — 2012. — № 12. — С.3-7.
 141. Бех І. Д. Духовно-ціннісне переживання навчального матеріалу: сутність та виховна роль // Педагогіка і психологія. — 2013. — № 1 (78). — С. 63-66.
 142. Бех І. Д. Ідентифікація у вихованні особистості // Рідна школа. — 2013. — № 4-5. — С.20-25.
 143. Бех І. Д. Виховний процес в осягнутих глибинах / І. Д. Бех // Шкільний світ: Спецвипуск «Виховний процес в осягнутих глибинах». — № 5 (685). — 2014. — С. 4–41.
 144. Бех І. Д. Інноваційна виховна технологія: сутнісні положення і шляхи реалізації / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. — 2014. — № 1. — С. 12–17.
 145. Бех І. Д. Феномен одухотворення навчального змісту як виховний засіб / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. — 2014. — № 2. — С. 47–51.
 146. Бех І. Д. Гуманістична модель виховання / І. Д. Бех // Методист. — 2014. — № 6 (30). — С. 60–66.
 147. Бех І. Д. Наголос — державницьке виховання / І. Д. Бех // Освіта. — 2014. — № 47 (5638). — С. 3.
 148. Бех І. Д. Основы здоровья: учебник для 6-го кл. общеобразов. уч. зав. / И. Д. Бех, Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко, С. В. Страшко. — К.: Издательство «Алатон», 2014. — 200 с.
 149. Бех І. Д. Програма українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді / І. Д. Бех, К. І. Чорна // Методист. — 2014. — № 11 (35). — С. 11–25.
 150. Бех І. Д. Виховання як вища професійна майстерність педагога / І. Д. Бех // Новые технологии обучения. Науч.-метод.сб. / Институт инновационных технологий и содержания образования Министерства образования и науки Украины. — Киев, 2014. Вып. 81. — С. 24 –30.
 151. Бех І. Д. Патріотизм: сучасні ознаки та орієнтири виховання / І. Д. Бех // Рідна школа. — 2015. — № 1-2 (1021—1022). — С. 3–6.
 152. Бех І. Д. Дороговкази до духовності особистості / І. Д. Бех // «Якість неперервної освіти в умовах євроінтеграційних процесів: тенденції, проблеми, прогнози»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції — Чернівці, Друк ФОП Горюк, 2015. — C. 39–45.
 153. Бех І. Д. Державницьке виховання як суспільно-освітній пріоритет / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. — 2015. — № 2 (87). — С. 14–17.
 154. Бех І. Д. Вибрані наукові праці. Виховання особистості / І. Д. Бех // Вибрані наукові праці: у 2 тт.: Т.1/ Іван Дмитрович Бех. — Чернівці: Букрек, 2015. — 840 с. — (Серія «Школа майбутнього»).
 155. Бех І. Д. Вибрані наукові праці. Виховання особистості. / І. Д. Бех // Вибрані наукові праці: у 2 тт.: Т.2 / Іван Дмитрович Бех. — Чернівці: Букрек, 2015. — 640 с. — (Серія «Школа майбутнього»).
 156. Бех І. Д. Природа духовного у людини. Виховання довільної спонуки як засобу оволодіння вихованцем духовною цінністю / І. Д. Бех // Методист. — 2015. — № 11 (47). — С. 18–26.

ПриміткиРедагувати

ДжерелаРедагувати

 • Інститут проблем виховання НАНП України — БЕХ Іван Дмитрович[недоступне посилання з лютий 2019]
 • Іван Дмитрович Бех: Біобібліогр. покажч. / АПН України. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; Упоряд.: Л. О. Пономаренко, Л. І. Ніколюк; Авт. вступ. ст. М. Д. Зубалій; Наук. ред.: Т. Ф. Букшина, В. А. Зотова; Бібліогр. ред. Р. С. Жданової; Літ. ред. К. М. Лашко. — К., 2005. — …. с. — (Сер. Академіки АПН України; Вип. 7).
 • Бех, Іван Дмитрович. Виховання особистості: підручник / І. Д. Бех. — К.: Либідь, 2008. — 848 с.
 • Особистість психолога: історія, сучасність, перспективи / Психологія і особистість. № 2 (8), Ч.1. — 2015.- С. 310—312. — ISSN 2226-4078.