Банківське право — це сукупність правових норм, що регулюють організацію і діяльність банків та інших фінансово-кредитних установ, їх взаємовідносини з клієнтурою та між собою, порядок здійснення банківських операцій, надання послуг згідно з чинним законодавством України, забезпечення функціонування і розвитку банківської системи.

Посилання ред.

Література ред.

  • Банківське право : навч. посіб. / Г. М. Голуб; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Львів : Вид-во ЛКА, 2016. - 231 c. - Бібліогр.: с. 213-231.